Sparebankstiftelsen DNB med ny søknadsrunde.
Sparebankstiftelsen DNB med ny søknadsrunde.

Neste søknadsfrist er 1. september

Kjenner du til et prosjekt som trenger støtte? Videresend gjerne denne e-posten så flere får vite om muligheten.

Søknadsfristene er: 1. april, 1. september og 1. desember. Sparebankstiftelsen DNB har samlet alt du trenger å vite om å søke og rapportere på denne siden

Raskere behandlingstid for søknader om 50.000 kroner eller mindre
Visste du at søknader om inntil 50.000 kroner har raskere behandlingstid enn øvrige søknader? Slike søknader kan forvente svar 6-8 uker etter søknadsfristen. Men vær obs på at dette gjelder kun for ett prosjekt per søknadsfrist. Altså kan samme organisasjon kun søke om støtte til ett prosjekt inntil 50.000 kroner.

Støtte til idrettslag som vil utvide samfunnsansvaret
Sparebankstiftelsen DNB ønsker å støtte flere prosjekter som bidrar til at økt trivsel og tilhørighet for barn og unge i nærmiljøet, derfor vil vi oppfordre dere som er involvert i et idrettslag til å initiere tiltak. Kanskje sitter dere på ubrukte ressurser som kan brukes til å inkludere flere? For eksempel lokaler som ikke er i bruk eller medlemmer som har ferdigheter dere kan utnytte til å sette i gang nye aktivitetstilbud. Med utvidet tilbud kan flere finne seg til rette. Her kan du lese mer om å søke støtte til idrettslag som vil utvide samfunnsansvaret.

Har dere et godt prosjekt som trenger støtte? Kom i gang med søknaden
Det er lurt å begynne i god tid. Du kan starte på søknaden nå, og gå tilbake og endre underveis. Men husk å trykke «send» i god tid før fristen. Se gjerne våre ti tips til en god søknad her.

Les også om våre prosjekter her.