Nå blir det «Idretts- og aktivitetsglede i Viken»

Vi er tilkjent støtte til vår prosjektsøknad for «Idretts- og aktivitetsglede i Viken» og takker Sparebankstiftelsen DNB for tillitten!

Vi kjenner allerede til en rekke idrettslag og idrettsråd som vektlegger både aktivitet og anlegg som retter seg mot barn, unge og voksne som ikke er medlemmer av den organiserte idretten. Vårt mål er at dette skal hjelpe flere idrettsråd til å få realisert enda flere bærekraftige prosjekter!

Sparebankstiftelsen DNB skriver:
Dere er en av mange som har søkt om støtte denne gangen. Derfor er det gøy å fortelle at nettopp deres søknad er innvilget. Nå innlemmes dere i en 200 år lang tradisjon, hvor sparebanker gir tilbake til samfunnet. Tusen takk for at dere ønsker å gjøre hverdagen bedre for barn og unge!

Sjekk videoen her.