Bilde fra paraidrettsdagen

Mye idrettsglede under paraidrettsdagene

Paraidrettsdagene på Ski, Kalnes og Hvam skapte idrett- og aktivitetsglede for barn og unge.

Paraidrettsdagene er en idrettsdag hvor alle barn og unge skal kunne føle mestring og prøve ut idretter etter sine behov og ferdigheter. Vi ønsker at denne målgruppa skal ha et idrettstilbud på lik linje med funksjonsfriske barn, slik at de også kan få en fin opplevelse på idrettsarenaen.

Målgruppa er elever med nedsatt funksjonsevne i barne-, ungdoms- og videregående skoler. Elevene er bevegelse-, utviklings-, syn og/eller hørselshemmede.

I år ble det rekordstor påmelding totalt sett. Fordelt på de tre paraidrettsdagene var det påmeldt rundt 435 barn fra 46 skoler. De hadde naturlig med seg ledagere, assistenter og lærere. Elevene har hatt en aktiv og lekende dag. Vi har fått gode tilbakemeldinger. Et eksempel var en  kroppsøvingslærer som hadde fått mye ny inspirasjon til hvordan kroppsøvingstimene kunne tilrettelegges bedre. 

Paraidrettsdagene arrangeres i samarbeid mellom Viken idrettskrets, idrettsfag ved Ski, Kalnes og Hvam videregående skoler. Det er engasjerte og dyktige instruktører fra både lokale idrettslag og særforbund/kretser som organiserer idrettsaktivitetene. Det har vært totalt rundt 800 personer i sving på disse dagene. 

Nyhetssak om paraidrettsdagen på Hvam fra avisen Raumnes, klikk her