Mina Gerhardsen som gjest i Gullvaffel-podden.
Mina Gerhardsen som gjest i Gullvaffel-podden.

Mina Gerhardsen om sosial bærekraft og idrett

Hva er sosial bærekraft tenker du? Det handler om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag.

Altså er organisert idrett en svært viktig aktør for å gi mennesker nettverk og fysisk aktivitet. Det er også viktig at idretten er bevisst sitt ansvar å gi like muligheter.

I denne månedens episode snakker vi med generalsekretær i Nasjonalforeningen Mina Gerhardsen om idretten posisjon, fra det internasjonale til det helt lokale. Skaper den internasjonale idrettens dårlige renommé vanskeligheter for idretten å være en plass for sosial bærekraft?