Mikael fra Gjerdrum blir årets første gullvaffel

30. desember 2020 vil for alltid være en merkedag i Gjerdrum. 10 mennesker mistet livet, og enda flere mistet hjemmene sine. Året var på sitt mørkeste.

Som leder i Gjerdrum golfklubbs juniorgruppe har Mikael gjort en formidabel innsats for barn og ungdom etter det tragiske leirskredet i Ask den 30.12.2020.

Gullvaffel-banner.png

Skredet ødela en tredel av golfbanen og 10 av bygdas innbyggere omkom. Men under mottoet «Vi må ta hverdagen tilbake» startet juniorgruppa opp med de ukentlige treningene tidlig i mai. Lederne kjente bakgrunnen til hvert av barna. Alle kjente noen som hadde mistet familie eller venner, eller hadde kommet seg ut i bare underbuksa da katastrofen rammet. Tilbudet om aktivitet og sosial omgang ble raskt veldig godt mottatt, og gjennom golfsesongen har det vært 30-50 deltagere på treningene.

I tillegg til dette, har Mikael også fått i gang et vintertilbud for juniorene. Han har organisert og fått finansiert en innendørs golfsimulator hvor det trenes to ganger i uken!

Bladet Norsk Golf hadde nylig en fyldig reportasje om skredet og klubbens juniorarbeid. Da Norges Golfforbunds styre besøkte klubben i september 2021 høstet klubben generelt, og Michael spesielt, mange lovord for det gode juniormiljøet som er bygd opp over tid.

Gjerdrum Golkklubb.jpg
Styreleder i Viken idrettskrets overrakte blomst, diplom og sjekk til gullvaffel vinner Mikael Omlid til stor jubel. Pengene går til idrettslaget.

Hvordan føles det å bli kåret til årets første gullvaffel?

- Det er jo utrolig tøft. Det setter jeg veldig pris på. Men det føles også litt feil å stå her alene å skulle fronte denne flotte utmerkelsen. For vi er en stor gjeng og det er mange som er delaktige. Jeg er bare en liten bit av det hele, men det hadde ikke fungert uten det teamet som vi har rundt den juniorgruppa her.

Hvor mye har golfklubben betydd for medlemmene etter tragedien?

-For medlemsmassen i sin helhet så er jo for veldig mange golfklubben det sosiale samlingspunktet. For medlemmene og flere eldre er dette hovedkilden til fysisk aktivitet og det er et samhold i klubben som er utrolig viktig. For oss som sitter i styret og som driver klubben var det utrolig viktig at vi klarte å få dette på beina igjen så fort som mulig. Slik at vi visste at vi ikke skulle ha enda et tap. Vi har mista nok og det her skulle vi ihvertfall få tilbudet opp å gå igjen.

Hvor langt nede var bygda etter 30. desember 2020?

-Jeg kan ikke se for meg at det kommer til at det går an å komme noe særlig lenger ned akkurat idet det skjedde. Men samholdet og ånden i den bygda her er helt ubeskrivelig, så folk vernet om hverandre og vi får løfta hverandre opp igjen. Det er viktig.

Hva var mottoet deres i gjenoppbygningen av klubben?

- Vi pleier å si at "vi tar hverdagen tilbake". Det er noe som var helt nødvendig for oss. Vi må sørge for juniorgruppa på godt over 60 juniorer som trener regelmessig gjennom hele året. For dem så er det veldig viktig rett og slett at vi har det tilbud på gi dem. Det var noe vi satt veldig høyt på lista over ting som måtte gjenopprettes.

Golfbanen mista tre hull. Hvordan skal dere få gjenopprettet dette?

-Det ordner vi bare. Det er som med alt annet vi fikser. Vi har hatt utrolig flinke folk som har som har jobba med det her fra første øyeblikk vi kunne. Fått kartlagt alle mulighetene vi har. Vi har engasjert en utrolig dyktig arkitekt som har hjulpet til med å lage strategier for hvordan vi kan få dette på plass igjen. Nå er det egentlig bare formaliteter igjen før vi kan begynne arbeidet med å bygge opp banen på nytt. Den blir aldri det samme igjen, men den blir ny og mer modernisert. Så det ser vi veldig fram til.

Var det noen i klubben som ble direkte berørt av skredet?

-Ja, vi hadde junior medlemmer som hører til familier som mista hus og alt de eide og som måtte løpe ut i det de hadde på seg den natta. Det er ingen i bygda som ikke er berørt på en eller annen måte. Men vi er flinke til å verne om hverandre og hjelpe hverandre opp igjen. Bygda blir aldri den samme igjen, men vi bli sterkere. Det er jeg helt sikker på.

Takk for at vi har folk med hjerte av gull som deg, Mikael Omlid.