Med stort hjerte for Kråkerøy

Kråkerøy IL utvider klubbhuset sitt. Tom Hermansen, leder av anleggskomitéen, ble overrasket med Gullvaffel prisen midt i rotet på anlegget som skal stå klart om få dager. Tom har gjort en uvurderlig jobb for Kråkerøy i en mannsalder og har sørget for en helhetlig anleggsbygging i lokalmiljøet.

Tom Hermansen gjør en uvurdelig jobb på anleggssiden i klubben. Hvor vi de siste årene har satt opp Kråkerøy Treningspark, to beach-håndballbaner, TV plattform, samt mange andre små forbedringer av idrettsanlegget på Kråkerøy. Det siste er at han leder utvidelsen av klubbhuset, som skal stå klart 28. august.

- Dette var en fantastisk overraskelse og helt uventa, sier Tom Hermansen. Denne prisen må jeg bare dele med mange andre. Jeg gleder meg over fellesskapet og engasjementet i idretten. Jeg har vært over gjennomsnittet interessert i idrettsanlegg. Vi bygger jo anlegg for organisert og egeninitiert aktivitet. Jeg gleder meg veldgi over all den aktiviteten jeg ser på de nye anleggene. 

- Vi er utrolig heldige i klubben, som får benytte hans kunnskap rundt slike prosjekter. Han har vært medlem i Kråkerøy IL i en mannsalder, som innfødt på øya, forteller daglig leder i Kråkerøy IL, Thomas Murby.

- Anleggskomiteen gjør en uvurdelig dugnadsjobb for Kråkerøy IL ved å holde idrettsanlegget i god stand. De er 14 personer som møter opp hver tirsdag, og gjerne flere dager hvis det trengs, for å stadig utbedre og holde ved like idrettsanlegget. Klubben er de evig takknemmelige for den dugnadsjobben de legger ned, fortsetter Thomas.