Kyrre Riis fra Kolbotn er månedens gullvaffel

Vi utestenger ingen fordi de ikke har penger, da prøver vi heller å skaffe pengene på annen måte.

- For hvert barn som slutter med idrett eller later som de ikke har lyst må vi forsøke å tette disse hullene å forsøke å få de til å fortsette med det de elsker, sier Relasjonshøvdingen Marco Elsafadi i gullvaffel-podden. Dette har Kolbotn IL og Kyrre tatt tak i.

Basketball er en inkluderende idrett

- Basketsporten er inkluderende. Vi har jobbet for dette i mange, mange år og vi prøver å dra med oss alle. Vi utestenger ingen fordi de ikke har penger, da prøver vi heller å skaffe pengene på annen måte. Så da blir det dugnader og den slags for å få det til å gå rundt, forteller Kyrre.

Du omtales som en pioner på inkludering i idretten, hva sier du om det?

- Vår spesialitet har vært inkluderingen av barn fra fremmede kulturer, særlig jenter som tradisjonelt ikke får lov til å drive idrett av familien. Så det har vært et utrolig spennende opplegg og vi har lykkes ganske bra med de midlene og det arbeidet vi har gjennomført. Basketballforbundet har vi hatt et nært forhold til og vi er jo i multikulturelle. De jobber for å ivareta alle ulike mennesker.

Kyrre Riis har tatt medlemmene på alvor og oppfordret de til å ta leder-, dommer- og trenerkurs. Dette har bidratt til at en rekke ungdommer har kunnet spre aktivitetsgleden til andre. Medlemmene er rollemodeller for nye medlemmer.

Gjennomslag for bruk av hijab

Kyrre Riis og Kolbotn IL har vært spesielt opptatt av å få med jenter fra innvandrerfamilier inn i idrettslaget. Kyrres innsats som bidro til at Kolbotn IL fikk gjennomslag for bruk av hijab i seriekamper. Dette ble etter hvert et tema internasjonalt og presidenten i Basketballforbundet, Jan Hendrik Parmann, var med på å sikre at dette ble anerkjent internasjonalt.

Hvordan er det å bli kåret til månedens gullvaffel?

- Nei, er det er ekstremt artig. Ja, det er det, uventa og ekstremt artig. Det har vært i nært samarbeid med Akershus idrettskrets i svært, svært mange år for å inkludere og idrettskretsen ga meg stadig nye oppgaver å arbeide med for å utvikle inkludering, så det har vært veldig spennende.