El-innebandy under NM-veka i Skien. Foto: Norges idrettsforbund
El-innebandy under NM-veka i Skien. Foto: Norges idrettsforbund

KUD tildeler 1,8 millioner til inkluderende arrangementer

Kulturdepartementet bevilger 1,8 millioner kroner til arrangementer som tilrettelegger for at personer med funksjonsnedsettelser kan delta i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv på same vis som funksjonsfriske.

– Vi må bygge ned barrierene slik at alle, også folk med funksjonsnedsettelser, kan få oppleve fellesskapet og gleden som idretten gir. Derfor gir vi nå penger til fem arrangement som leverer på nettopp dette, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og fortsetter:

– Disse arrangementene gjør en skikkelig innsats for fellesskapet og er både inspirerende og inkluderende, og flere har både funksjonsfriske deltakere og deltakere og med funksjonsnedsettelse. Den støtten som regjeringen nå gir er et viktig bidrag til aktivitet, mangfold og glede. 

Idrettspresident Berit Kjøll applauderer tildelingen.

– Tildelingen fra Kulturdepartementet gir et viktig signal fra myndighetene som ønsker å støtte opp om inkluderende arrangementer hvor både funksjonsfriske utøvere og personer med funksjonsnedsettelse kan delta. Nylig var jeg selv til stede under TelemarksVeka hvor arrangøren har et tydelig fokus på inkludering og like muligheter. Her har alle konkurranser og idretter for eksempel de samme pengepremiene, sier Kjøll og legger til:

– Vi ønsker flere slike inkluderende arrangementer velkommen i årene fremover. Det er allerede etablert en beste praksis gjennom de arrangementene som nå får tildelt støtte fra Kulturdepartementet. Vi håper flere arrangører ser potensialet og de positive ringvirkningene slike arrangementer skaper, både for idrettslagene, utøvere, kommunene, lokalt næringsliv og frivilligheten.

Arrangement som får tilskudd:

  • Friidrettsfestival, Moelven – 300 000 kroner
  • Barnas idrettsdag, Bodø – 200 000 kroner
  • Spenningskurset på Bjorli – 285 000 kroner
  • Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede – 325 000 kroner
  • TelemarksVeka – 750 000 kroner