Vi må tenke litt enklere når vi tilrettelegger for funksjonshemmede.
Vi må tenke litt enklere når vi tilrettelegger for funksjonshemmede.

Ikke gjør det så innviklet

Når vi spør utøvere med funksjonsnedsettelser forteller de at vi må tenke enklere når vi tilrettelegger for aktivitet.

Hvordan ønsker funksjonshemmede at idrett og aktivitet skal bli tilrettelagt? Det er godt mulig idretten tenker for komplisert. Vi tror at vi ikke har kapasitet til å tilby den samme aktiviteten som for funksjonsfriske. Under Arendalsuka spurte vi paraidrettsutøvere som kunne bekrefte dette.

- Vi klarer å tilpasse oss veldig godt etter det de funksjonsfriske gjør. Skal de løpe eller gå en liten runde rundt en kjegle så gjør vi det også på vår måte. Så det er egentlig bare å gjøre det på enkleste måte, forteller paraidrettsutøver i langrenn, Indira Liseth.

Alt for ofte ser vi på begrensningene, enten det er i arbeidslivet eller i idretten. Så det å legge til rette på enkle måter og sidestille parautøvere med andre medlemmer med håp, drømmer og ressurser vil være et steg i riktig retning.

Ikke et medisinsk problem

Ingrid Thunem, leder for Unge Funksjonshemmede, kom også med et hjertesukk:

- Det er noe feil med det menneskelige synet, at man ser på oss med funksjonsnedsettelser som et medisinsk problem og en diagnose som gjør at det er min kropp det er noe feil med. Men sannheten er at det er samfunnet som er feil, og som ikke klarer å tilrettelegge på lik linje med andre, forteller Ingrid Thunem, paraidrettsutøver i svømming og leder for Unge Funksjonshemmede.