Gutt med fotball

Idretten og frivilligheten på bristepunktet - trenger hjelp nå!

La oss si det så enkelt som det går an. Idretten trenger politikere som ser helhet, og som bidrar med å løse den akutte kostnadskrisen. Nå!

Idretten er best når den får drive med det den kan. Skape aktivitet. Vi klarer å snu oss rundt og hjelpe medlemmer, barn og ungdommer. Men vi klarer ikke å snu oss rundt for å betale energikostnader som i noen tilfeller er seksdoblet mot hva de pleier å være. Det går bare ikke. Vi må velge. Vi kan ikke ha både en idrett som skal være for alle, og en idrett som skal klare å betale de kostnader som oppstår nå.

Vi får meldinger fra idrettslag som ber oss å formidle deres utfordringer til politikerne. Det er ikke ofte vi får det. Idretten klarer seg ofte selv. Vi er vant til å skape idretts- og aktivitetsglede for alle. Men for å få til dette trenger vi arbeidsro. Eller trygge og forutsigbare rammebetingelser som det heter. Det har vi ikke nå. Usikkerheten vi opplever nå, tærer hardt på alle oppsparte midler. Disse skulle idrettslagene bruke til et nytt anlegg eller til sosiale aktiviteter. Nå blir de brukt til å betale fakturaer. Men mange idrettslag har ikke nok inntekter eller oppsparte midler. Noen må selge klubbhuset, høyne aktivitetsavgifter eller legge ned aktiviteten. Ingenting av dette vil bedre folkehelsen.

Sarpsborg fotballklubb forteller at de må kutte innkjøp av utstyr til barn og unge. De vurderer også økte medlems- og treningsavgifter. Aurskog-Høland Alpinklubb vurderer om de kan ha snøproduksjon i vinter. Det samme gjør Fossum IF og Ullensaker Skiklubb. Nes skiklubb forteller hvor dyrt det blir for klubben å drifte skiløypene som skal være åpne for allmenheten. Svelvik Tennisklubb er på bristepunktet for å måtte stenge dørene etter 200.000 kr i ekstra kostnader første halvår. Dette er bare noen av de idrettslagene som melder ifra om hvilke konsekvenser kostnadsøkningene gir.

Regjeringen har varslet at de ikke vil foreslå endringer i strømstøtten til idrettslag. For idrettslag betyr dette at dagens ordning blir stående der de får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt. Dette er en dårligere løsning enn den som er gitt til husholdningene, og det fører til at idrettslagene selv må betale skyhøye summer for å drifte anleggene sine. Idrettslaget er jo du og naboen din. Det er vi alle som er idrettslaget. Det er vi som betaler.

Du skjønner også at idrettslagene ikke kan velge når de skal ha aktivitet. Den må jo være når den alltid pleier å være: litt etter middag hver kveld. Uansett hva strømprisen er akkurat da. Det er ikke mulig å ikke bruke strøm hvis isen fortsatt skal være der. Lyset må være på når barna er der. Det er på disse tidene strømprisene også er på sitt høyeste, noe som gjør at vi for eksempel i starten av september snakker om reelle priser på over 500 øre/kWt i tiden etter 16:00 på dagen. Disse prisene vil øke ut over vinteren.

Vi har kommunisert alt dette, med gode eksempler fra mange av de 1500 idrettslagene i Vikenidretten, direkte til politikerne på Stortinget. Vi har stor tro på at de vil finne løsninger slik at vi kan gå tilbake til å skape aktivitet istedenfor å skrive kronikker.

Men la det være klart – vi gir oss ikke før idretten får en bedre støtte til å betale de ekstreme utgiftene vi nå ser på energi.

Roar Bogerud, styreleder Viken idrettskrets