Roar Bogerud og Siv Henriette Jacobsen deler oppfatningen om at anleggsdekning og sosioøkonomiske forhold bør bli nye kriterier for prioritering av søknadene fra kommunene.
Roar Bogerud og Siv Henriette Jacobsen deler oppfatningen om at anleggsdekning og sosioøkonomiske forhold bør bli nye kriterier for prioritering av søknadene fra kommunene.

Hvordan utvikler vi bærekraftige idrettsanlegg?

I høst skal Kultur- og likestillingsdepartementet starte arbeidet med en gjennomgang av spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet. Det er bra, for måten vi bygger idrettsanlegg på i Norge i dag er ikke sosialt bærekraftig.

Nå er det de økonomisk sterke kommunene og idrettslagene som bygger anlegg, mens det er de med mindre økonomiske muskler som får stå og se på at forskjellene vokser. Det er verken rettferdig eller bærekraftig. Anleggspolitikken bidrar nå til å øke forskjellene i Norge.    

Lik tilgang på gode idrettsanlegg er viktig, både for den organiserte idretten, den egeninitierte aktiviteten, og for folkehelsen. Vi har derfor et konkret forslag til hvordan vi kan få til en mer bærekraftig og rettferdig anleggsutvikling i Viken. Vi håper det også kan inspirere til endringer på nasjonalt nivå.

Flere rapporter, også gjennom Riksrevisjonen, har slått fast at utbyggingen av idrettsanlegg i Norge er for skjev. Oppsummert, er anleggsdekningen vesentlig svakere i områder med stor befolkningstetthet, og de samme områdene har også ofte utfordringer av sosioøkonomisk karakter, som forsterker behovet for flere, og mer varierte, anlegg.

Det er ikke bra at de som trenger anleggene mest blir akterutseilt, og at ulikhetene i samfunnet øker. Dagens system er blitt en ren «kø-ordning» for kommuner og idrettslag som allerede har mye fra før. Det slår også Oslo Economics fast.

Er det derfor ikke på tide å innføre nye kriterier for tildeling av spillemidler, hvor anleggsdekning og sosioøkonomiske forhold blir nye kriterier for prioritering av søknadene fra kommunene? Vi mener det.

Å investere i idrettsanlegg er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Under Arendalsuka la Norges idrettsforbund (NIF) frem en forskningsrapport som viser at det er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt å investere i idrettsanlegg. Investeringen gir tre ganger avkastning i samfunnsøkonomisk verdi – for ikke å snakke om hva det betyr for idrettsglede og folkehelse.

Om vi skal lykkes med å nå bærekraftsmålene, er vi avhengig av samarbeid mellom alle interessenter og aktører, både innenfor offentlig, privat og frivillig sektor. Viken fylkeskommune og Viken idrettskrets inviterer derfor alle aktuelle aktører inn dette samarbeidet, for å kunne realisere flere, bedre og mer varierte, idrettsanlegg i Viken og resten i av landet. Sammen kan vi utrette mye.

Siv Henriette Jacobsen, Fylkesrådsleder Viken fylkeskommune

Roar Bogerud, Styreleder Viken idrettskrets