Årsmøtesesongen er i gang for fullt.
Årsmøtesesongen er i gang for fullt.

Husk å oppnevne representanter

Representanter som skal delta på kretstinget må være valgt på årsmøtet, eller oppnevnt av styret etter fullmakt, og meldt idrettskretsen senest 1 uke før tinget.

Det er årsmøtetider, og flere organisasjonsledd som har representasjonsrett på Viken idrettskretstinget må oppnevnes. Dette kan gjøres på en av to måter:

  1. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget eller idrettsrådet har representasjonsrett velges på årsmøte
  2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene

Kretstinget til Viken idrettskrets avholdes 11. juni 2022 i Fredrikstad.

Tingforsamlingen i Viken idrettskrets består av 150 representanter fra idrettsråd, 150 representanter fra særidrettene (særkrets, region og særidretter uten regionalt tillitsvalgt organ) samt idrettskretsens styre.