Gullstipendet 2020 til prosjektet «Triatlontrening for ungdom i Stor-Oslo området».
Gullstipendet 2020 til prosjektet «Triatlontrening for ungdom i Stor-Oslo området».

«GULLSTIPENDET 2022»

Norske Olympiavinneres klubb, «Gullklubben», ble etablert i 1986 og består av samtlige norske, nålevende gullvinnere av De olympiske leker (sommer og vinter). Formålet med Gullklubben er «å fremme den olympiske idé og arbeide for norsk olympisk deltakelse”, samt ivareta den sosiale kontakten mellom de norske OL-vinnerne.

Formålet med Gullklubben er «å fremme den olympiske idé og arbeide for norsk olympisk deltakelse”, samt ivareta den sosiale kontakten mellom de norske OL-vinnerne.

Som en konsekvens av formålsparagrafen, startet Gullklubben et inntektsbringende prosjekt i kjølvannet av De olympiske leker på Lillehammer i 1994. Resultatet av dette initiativet ble opprettelsen av et fond
som senere fikk navnet «Gullfondet».

Målet med Gullfondet er å bidra til at yngre idrettsutøvere, prosjekter eller klubber i olympiske grener skal få forholdene tilrettelagt slik at det er mulig å videreutvikle seg innen sin idrett. Dette gjøres gjennom en stipendordning som har fått navnet «Gullstipendet».

Gullstipendet

Gullstipendet skal være en inspirasjonskilde for mottakerne og gi unge utøvere økt motivasjon til å satse videre mot sine langsiktige mål, men uten at tildelingen skal skape et stort forventningspress og dermed stå i fare for å virke mot sin hensikt. Gullstipendet ble første gang utdelt i 1997, og deles inn i to hovedelementer:
A) Gullstipendet
Stipendvinneren(e) mottar et stipend på kr 25 000.
B) Treningsopphold på Olympiatoppen, Sognsvann i Oslo:
Stipendvinneren(e) får et opphold på Olympiatoppen med tre-fire dagers varighet. Et eget treningsprogram og veiledning legges opp i henhold til den disiplin og de behov den enkelte utøver måtte ha.

Kriterier for tildeling av Gullstipendet

Alle særforbund med olympiske grener mottar dette søknadsdokumentet. Gullklubben ber derfor alle olympiske særforbund videreformidle informasjonen om «Gullstipendet» til særkretser, idrettslag, klubber og andre aktuelle miljøer som kan ha kandidater til Gullstipendet.

Særforbund, særkretser, idrettslag og klubber kan sende inn søknad om Gullstipend for aktuelle, unge utøvere (i olympiske grener). Styret i Gullklubben har også anledning til å innstille aktuelle kandidater.

Følgende kriterier gjelder for utdeling av Gullstipendet:

• Gullstipendet kan tildeles enkeltutøvere, klubber eller særskilte prosjekter tilknyttet olympiske særforbund.
• Stipendet øremerkes yngre utøvere som kan være mulige deltakere i framtidige Olympiske leker, og dermed ikke det som står nærmest i tid.
• Kandidaten(e) skal ha utvist en målbevissthet og et ambisjonsnivå av spesiell karakter. Samtidig skal kandidaten(e) også ha utvist en nøktern og fair holdning til sin idrett og sitt eget miljø.
• Kandidaten(e) skal kunne vise til dokumenterte resultater og/eller vist en framgang utover det vanlige innen sin disiplin.
• Kandidaten(e) må kunne vise en langsiktighet og grundighet i sin satsning.
• Stipendet kan kun mottas en gang.
• Forslagsstiller må beskrive utøverens / klubbens «historie» som illustrerer det unike ved kandidaten(e) og dermed underbygger kandidaturet.

Søknadsprosedyre

Søknad for Gullstipendet 2022 sendes inn ved å fylle ut skjema i denne lenken: «GULLSTIPENDET 2022» (trykk på lenken for å komme til søknadsskjema)

Søknadsfrist for «Gullstipendet 2022» er mandag 7. mars 2022.

Vurdering av søknader og utdeling av stipend

En egen jury for Gullstipendet vurderer innkomne søknader og formidler til særforbundene hvem som er vinner av Gullstipendet 2022. Utdeling av stipend (kr 25 000) vil skje i løpet av våren 2022 og treningsopphold på Olympiatoppen blir avtalt med vinneren.

Juryen består av følgende personer:
• Brit Pettersen Tofte, leder av styret i Gullkubben
• Karoline Dyhre-Breivang, Styremedlem Gullklubben
• Eirik Verås-Larsen, styremedlem i Gullklubben
• Eirik Kvalfoss, styremedlem i Gullklubben
• Tore Øvrebø, toppidrettssjef – Olympiatoppen
Eventuelle spørsmål kan rettes til Eirik Verås Larsen (tlf: 97 96 76 69, e-post: gullklubben@outlook.com)

Vennlig hilsen
Eirik Verås Larsen
Styreleder i Gullklubben