Kretsting 2022
Kretsting 2022

Forslag til kandidater til styret og kontrollutvalget i Viken idrettskrets

Valgkomiteen i Viken idrettskrets har igangsatt arbeidet med å få på plass innstilling til nytt kretsstyre og kontrollutvalg til kretstinget i 2022. Valgkomiteen oppfordrer dere til å fremme forslag om kandidater, disse må være forespurt og sagt seg villig til å stille til valg. Forslaget må begrunnes av forslagsstiller.

Til idrettsråd og særidretter,

Valgkomiteen har informasjon om at to av dagens styremedlemmer ikke ønsker gjenvalg, men presiserer at alle poster i styret og kontrollutvalget er åpne.

Vi oppfordrer alle til å snarest sende inn kandidater til geir.lilletvedt@nmfsport.no eller kathinka.mohn@idrettsforbundet.no