Illustrasjonsbilde av paragraf

Endring i regelverket for obligatorisk tjenestepensjon

Med virkning fra 1.1.2022 har det blitt vedtatt nye regler for obligatorisk tjenestepensjon. Det innebærer en del omstilling, og for idrettslagene kan dette være veldig aktuelt. Særlig for de større idrettslagene som lønner trenere vil det kunne bety økte kostnader.

Reglene for hvilke virksomheter som er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon er ikke endret. Det betyr at de aller fleste små og mellomstore IL ikke vil bli berørt. Imidlertid vil dere måtte gjøre endringer dersom dere er innenfor den målgruppen loven tilsier. Link til loven.  
I § 1 fremkommer hvem som er omfattet (ikke endret).  

Tjenestepensjon er det arbeidsgiver sparer til sine ansatte i pensjon, og det er et tillegg til offentlig pensjon. Ta kontakt med eget forsikringsselskap/leverandør av pensjonsordning for å sjekke hva dette betyr for dere.  

Den vedtatte lovendringen innebærer (NB! dersom dere er innenfor lovens krav): 

  • De som mottar lønn/honorar over kr 10 000 per år skal nå ha pensjon fra første krone og fra første dag. Tidligere var det en grense på 20% stilling, den er tatt vekk.  
  • Aldersgrensen er nå flyttet slik at dette skal gjelde for alle fra 13 år og oppover. Det vil sannsynligvis slå ut for en del idrettslag. 
  • Minstekravet til avsetning av pensjon fra arbeidsgivers side (idrettslaget) er 2%. Merk at idrettslaget må ha samme %-sats for alle, dvs. trenere, administrativt ansatte og alle andre som idrettslaget lønner. Maks-satsen er 7%. 
  • Lovendringen gir de ansatte bedre vilkår, og for arbeidsgiver blir det en økt kostnad. Loven sier at bedriftene må tilpasse seg de nye reglene før 1. juli 2022.  

Les mer her