Det første av sitt slag i Norge

Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT) holder hus i Ranheim Aktivitetshall som er blitt et signalanlegg for paraidrett. Et multifunksjonsanlegg vokst frem gjennom store ambisjoner og idrettspolitisk velvilje.

Hallen som kostet 140 millioner å bygge eies av Ranheim idrettslag (RIL), et av Trondheims største idrettslag med over 3000 aktive medlemmer.

Det er Trøndelag idrettskrets som sikret etableringen og som også drifter Norges første paraidrettssenter. Senteret har hatt nesten tusen besøkende siden åpningen i vår. Responsen har vært overveldende og selve beviset på at behovet har vært stort.

- Dette er et senter som vi vil at alle skal ha kjennskap til. Det skal ikke være vanskelig å finne ut hvor man kan henvende seg om paraidrett i Trøndelag, i løpet av ett år tror jeg de fleste vet det, fortalte prosjektleder og rådgiver i Trøndelag idrettskrets, Per-Einar Johannessen, under den store anlegg- og idrettsrådskonferansen på Gardermoen 14.-16. oktober.

Hårreisende mål
Barn, unge og voksne skal få informasjon og mulighet til å være en del av et aktivt miljø. I tillegg til dette skal senteret bidra med nettverksbygging, kompetanseheving av fagmiljøer og høste nye parautøvere.

- Vi satte oss et mål om hvor mange som skal få kompetanseheving. Det målet har vi nådd på under et halvt år. Målet om 750 nye parautøvere innen to år forstår at vi ikke kommer til å nå, men får vi mellom 50-150 nye utøvere som blir innlemmet i eksisterende aktivitet så skal vi være godt fornøyde. Det er viktig med store ambisjoner, og senteret er allerede blitt en suksess, forteller Johannessen.

Paraidrettssenter i alle store byer
På scenen under konferansen kom Per-Einar med et sterkt ønske om at alle store byer har et tilsvarende multifunksjonsanlegg.

- Et paraidrettssenter som dette trenger man ikke ha overalt, men jeg tror det er behov for et lignende senter i de store byene i Norge. Dette vil stimulere miljøer og fagmiljøer på tvers, avarter og flere paraidrettstilbud vil være bieffektene.

Saken fortsetter under bildet.
kjøllparaidrett.jpg
Idrettspresident Berit Kjøll har besøkt Paraidrettssenteret flere ganger, sist under halvårsmarkeringen i august. (Foto: Paraidrettssenteret i Trøndelag)

Målrettet arbeid
Idrettskretsen har gjennom etableringen av PIT i samarbeid med utbygger Ranheim idrettslag ønsket å bidra til å øke antall barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse til idretten gjennom å senke terskelen for utprøving av mange idretter, følge tett opp deltakere fra utprøving og inn i idrettslagene, heve kompetansen om paraidrett og tilrettelegging i idrettslag, i skolen og blant faggrupper i det offentlige og i det private som jobber til daglig med målgruppene.

Både Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Stiftelsen Dam har foreløpig støttet prosjektet med henholdsvis 5 millioner, 2 millioner og 1.4 millioner kroner. Fylkeskommunen lag også inn 200 000 kroner i ytterligere tilskudd i økonomiplanen for 2021 og 2022. I tillegg har andre stiftelser bidratt til etableringen.

Øke bemanningen
- Vi har en veldig stor etterspørsel, og det er nødvendig å øke bemanningen for å følge opp alle henvendelsene.  Vi jobber derfor mot flere aktører for å styrke økonomien, men senteret er kommet for å bli i Trøndelag. Vi har svært nøktern og kontrollert drift, sier Johannessen.

Senteret har også nært samarbeid med NAV og tar inn personer på yrkestrening og varig tilrettelagt arbeid.

Les mer om Norges første paraidrettssenter på paraidrettssenteret.no