Curling redder liv

Å lære seg å gå på isen, gå på skøyter, på ski, leke med ball, klatre, løpe og svømme er grunnleggende ferdigheter som gjør at man får en bedre livsreise.

Dette forteller Niclas Bromark, regionsidrettssjef Västerbotten i Sverige. 

Curling redder liv

Livsløpet, Fredrikstad: Niclas Bromark kommer fra en kommune i Sverige som satser hardt på idrett, aktivitet og kultur. Prosjektet "Change the game" har, siden 2017, ført til et enormt fokus på bevegelsesmestring og økning i deltagelse på ulike aktiviteter. Målet er bevegelsesmestring med økt livskvalitet som resultat.

Under foredraget til Bromark under Livsløpet ble det avdekket at bevegelsesmestring kan være avgjørende i hverdagen. Han forteller: 

- Det finnes 800.000 lisensierte curlingspillere i Kanada, og en veldig stor andel av disse er over 65 år, noe som gjør de til attraktive forskningsobjekter. Man har forsket på antallet lårbensbrudd blant disse curlerne i forhold til en kontrollgruppe av den normale befolkningen. Det er en så overbevisende forskjell på antall hendelser og konklusjonen er derfor at om man lærer seg curling vil man klare seg bedre i livet når det er is (og snø) ute. Det vil bli færre lårbensbrudd. Når man i tillegg har kommet opp i en høy alder kan lårbensbrudd være svært alvorlig, og det første steget til inaktivitet og tidligere død. Så "curling saves lives"!

Bevegelsesmestring er forebyggende

Poenget er at om man lærer seg curling vil man klare seg bedre på isen. Det samme kan man kanskje si om å gå på ski om vinteren, gå eller løpe i fjellet og marka om sommeren. Om vi ikke beveger oss blir vi syke. Stillesitting er vår tids folkehelseproblem nummer én, med diverse potensielle sykdomsforløp som resultat.

Dumt å ikke gjøre noe

Å legge til rette for aktivitetsglede bør starte tidlig. Viken idrettskrets mener vi står foran et veiskille. Vi har lyst til å gjøre noe – med samarbeid som metode. Å ha kunnskap om utfordringen er én ting. Å handle er noe annet. Det er veldig dumt å ikke gjøre noe.

Livsløpskonferansen i Fredrikstad tar for seg idretts- og aktivitetsglede, ikke bare tradisjonell idrett. Viken idrettskrets har samlet skoleverket, barnehager, idrettslag, idrettsråd og særidretter for å oppnå et felles tankegods rundt betydningen av fysisk aktivitet.