Idrett er mer enn idrett. Det handler om å bygge relasjoner; barn til barn, ungdom til ungdom, trenere til spillere og utøvere. Garderobekulturen har mye å si.
Idrett er mer enn idrett. Det handler om å bygge relasjoner; barn til barn, ungdom til ungdom, trenere til spillere og utøvere. Garderobekulturen har mye å si.

Bygg en raus garderobekultur

Idretten har masse kunnskap når det gjelder å reparere et overtråkk eller en strekkskade. Men når det gjelder mental helse har vi mer tilfeldig kompetanse.

Ikke alle har hatt en bra dag. En åpenhetskultur kan være første steg til en relasjon og samtalepartner. Det kan utgjøre den store forskjellen.

-Kan trenere og ledere legge til rette slik at garderoben og laget får bygge lag og gode relasjoner så bygger man også en tillitt til hverandre. Med den tillitten så kommer man til å snakke mer åpent sammen. Da er det lettere å åpne opp og si "idag har jeg tøft". Det trenger man ikke si til hele laget, men til den man har tillitt til, forteller Martin Jansson, sportslig leder for Nidaros hockey i Gullvaffel-podden.

-Idrett er mer enn idrett. Det handler om å bygge relasjoner; barn til barn, ungdom til ungdom, trenere til spillere og utøvere. Garderobekulturen har mye å si, fortsetter Martin Jansson.

Med god garderobekultur kan alle bidra slik at laget gjør det bra. Det skal være rom for å være ærlige. Det skal jubles og krangles. Man skal bli enige om veien videre. En vinnerkultur er en åpenhetskultur som inkluderer at alle skal ha det bra både fysisk og mentalt. Da må man nødvendigvis også ha kunnskap om hvordan enkeltutøvere har det og bry seg om det.