Illustrasjonsbilde av fotballbane

Årets spillemiddelsøknader

Når fristen for kommunene til å sende inn spillemiddelsøknadene til Viken fylkeskommunen gikk ut 15. januar. Så har idrettskretsen sett på noen utviklingstrekk.

Nye spillemiddelsøknader for Viken viser en mindre nedgang både i antall og beløp i forhold til forrige år. Det kan forventes en ytterlig nedgang for 2022, da det normale er at noen søknader vil bli avist pga mangler og feil.

Grafen nedenfor viser utviklingen fra 2010 til og med 2022.

Spillemiddel 1.jpg

Nye søknader i 2022 i forhold til resten av landet viser også en nedgang.Spillemiddel 2.jpg