Idrettspresident Berit Kjøll takker kulturminister Annette Trettebergstuen under anleggs- og idrettsrådskonferansen 2022 på Gardermoen. Foto: Viken idrettskrets
Idrettspresident Berit Kjøll takker kulturminister Annette Trettebergstuen under anleggs- og idrettsrådskonferansen 2022 på Gardermoen. Foto: Viken idrettskrets

Anleggsløft på trappene

Det skal jobbes kysten rundt med et nytt anleggsløft. Et løft som bidrar til økt aktivitet vil være en av de viktigste oppgavene nå.

Gardermoen: I helgen møtes 220 representanter fra NIF sentralt, særforbund, idrettskretser og idrettsråd for å jobbe sammen mot samme mål; En tydelig anleggsreform som norsk idrett og det norske samfunnet vil ha stor glede av i årene som kommer.

Prioriteringer satt på vent
For et år siden trodde vi at vi var på god vei ut av en pandemi og at krisetider var over. Siden den gang har krig og uforutsette energikostnader tatt mye av fokuset. Idrettspresident Berit Kjøll satt søkelys på idrettens og frivillighetens kraft i sin åpningstale under anlegg- og idrettsrådskonferansen på Gardermoen denne helga.

- Frivillighetens enorme kraft er godt dokumentert i Norge. Aldri har idrettens posisjon og kraft vært tydeligere enn i de periodene den ikke var der. Pandemien har vist at vi som samfunn ikke har råd til å se bort fra dette, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Saken fortsetter under podcasten, du bør få med deg.


Kulturminister Anette Trettebergstuen roste idrettens rolle gjennom denne vanskelige tiden. Hurdalsplattformen og gode intensjoner om en treffsikker anleggsplan er på god vei kunne hun fortelle.

- Skal regjeringen blande seg inn i alt? Nei, vi skal få til gode anlegg sammen. Dette er et lagarbeid. Det handler om en omfattende kartlegging, gjennomgang av tilskuddsordninger i kommunene og mye mer.  Et samarbeid med kommuner og idrettslag om et anleggsløft skal komme hele befolkningen til gode; De beste, de mindre gode, de med reduserte fysiske forutsetninger, de som har tykk eller tynn lommebok, forteller kulturministeren.

Artikkel fortsetter under bildet.Anette Trettebergstuen_1920.jpgKulturminister Annette Trettebergstuen under talen til anleggs- og idrettsrådskonferansen. Foto: Viken idrettskrets

- Vi er også svært glade for at vi har fått en regjering og en kulturminister som tydelig ser og kommuniserer behovet for idrettsanlegg, og som nå har igangsatt sitt omfattende arbeid med en ny anleggsstrategi, sier idrettspresident Berit Kjøll, og fortsetter:

- Det er ikke nok penger til å bygge de anleggene idretten og samfunnet trenger gjennom spillemidlene og det som prioriteres av kommunene i dag. Derfor jobber vi overfor Stortinget for å forsterke spillemidlenes kraft som nasjonalt incentiv til anleggsbygging, både overfor kommunene og idrettslagene som selv bygger anlegg, forteller idrettspresidenten.

1 milliard kroner til anlegg gir 3 milliarder i gevinst for samfunnet
Vista Analyse har på oppdrag fra Norges idrettsforbund beregnet den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg. Rapporten viser at økte investeringer i idretts- og nærmiljøanlegg vil bidra til økt samfunnsøkonomisk gevinst i form av økt arbeidsinnsats og bedre helse. Én milliard kroner investert i idrettsanlegg gir en samfunnsøkonomisk gevinst på tre milliarder kroner.

Samfunnsøkonom og Partner i Vista analyse Ingeborg Rasmussen er tilstede i helga for å legge frem analysen. Det er kun de samfunnsøkonomiske gevinsten som er tatt med i rapporten. I tillegg ligger det en rekke samfunnsnyttige bieffekter.

- Mestring, personlig utvikling, idrettsglede og fellesskap kunne vi også regnet på. Vi kunne regnet på ringvirkninger som publikum og underleverandører, tjenester til idrettsaktiviter og økt lokalt næringsliv. Men dette bør man likevel gjøre når man møtes for tverrpolitisk enighet om anleggsbygging, forteller Ingeborg Rasmussen.

Idrettspresidenten er klar i talen når det gjaldt hvor skoen trykker for idretten.

- Vi har ikke råd til å se bort fra dette. Anlegg er møteplasser i sine lokalsamfunn, steder som bidrar nettopp til idrettslagenes kraft som bidragsyter i å skape gode lokalsamfunn.  Anlegg er rett og slett aller viktigst for både idrettsbevegelsen – og for lokalsamfunnene, forteller hun i sin åpningstale.

Anlegg er viktigst
- Når vi spør idrettslagene om hva som er aller viktigst for dem, svarer de ikke penger.  De svarer ikke kompetanse, de svarer ikke frivillige.  Idrettslagene sier at steder å kunne drive idretten er aller viktigst.  Anlegg er viktigst, forteller idrettspresident Berit Kjøll i sin åpningstale.

Fra et idrettslig perspektiv er det selvsagt viktig å ha en helhetlig strategi for bygging av nye anlegg. Idrettsrådene har en enormt viktig oppgave i å være talsperson for idretten og dialogpartner overfor kommunen. Arbeidet er tuftet på frivillighet og engasjement, samarbeid med det offentlige i politiske fora.

Konferansen i helga, som består av innlegg, paneldiskusjoner, gruppearbeid, idrettspolitisk verksted og en spørretime, har til hensikt å komme et steg videre i arbeidet med en ny anleggsreform – en ny anleggsstrategi. I arbeidet med å finne de rette målene og prioriteringene har Norges idrettsforbund i samarbeid med Viken idrettskrets lagt til rette for en arena hvor erfaringer og synspunkter blir belyst.