Bilde av hoppende glade barn

Allsidig barneidrett - hva er gevinstene?

Barn liker fart, spenning, variasjon, kaoslek og moro sammen med venner.

Hva er gevinstene når barneidretten blir organisert etter barnas premisser?

Viken IK arrangerte nettopp et webinar om allsidig barneidrett. Vi hadde besøk av Yngvar Ommundsen som er professor i idretts-, aktivitets- og helsepsykologi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole, og Line Hurrød som er forvaltningsrådgiver i avdeling for breddeidrett, organisasjon og utvikling i Norges idrettsforbund.

Yngvar Ommundsen oppsummerte gevinstene ved allsidighet i barneidretten slik:

  • En bredere motorisk plattform
  • Grunnlag for mestringsfølelse og læring av mer spesialiserte idrettslige ferdigheter
  • Grunnlag for økt og langvarig prestasjonsutvikling
  • Grunnlag for sterkere aktivitetsmotivasjon gjennom barne- og ungdomsalder
  • Holder døra på gløtt for vellykket skifte av idrett
  • Redusert mulighet for skader
  • Redusere frafall

Line Hurrød viste oss hva Allidrett for barn innebærer, eksempler på hvordan Allidrett kan drives og hvor idrettslagene kan søke om midler. Les mer her

Har du lyst til å høre opptaket av foredragene?
Ta kontakt med Hanne-Kristin 

Vil du starte opp allidrett i klubben din på 1-2-3?

Idrettsforbundet har et mål om å starte opp flere allidrettsgrupper og det er mulig å søke om midler for oppstart.

En allidrett kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag. Et idrettslag kan ha allidrettsgrupper for barn, for ungdom og for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Dette gjøres veldig enkelt.