Aktivitetsglede er fundamentet til aktiv identitet. Denne kronikken er skrevet i juni, da Viken idrettskrets endret sin visjon.
Aktivitetsglede er fundamentet til aktiv identitet. Denne kronikken er skrevet i juni, da Viken idrettskrets endret sin visjon.

Aktivitetsglede løftes opp!

En av de viktigste erfaringene vi har gjort oss de senere årene er at vår visjon er litt for trang for å beskrive engasjementet vi møter.

Idrettslag driver med mer enn idrettsglede. Vi endret visjonen vår på bakgrunn av at den bedre gjenspeiler det som allerede skjer i mange idrettslag i Viken. Vi ønsker å vise at Vikenidretten står for «Idretts- OG AKTIVITETSGLEDE for alle i Viken!» 

Idretten tilrettelegger mye aktivitetsglede i form av stolpejakt, tilrettelegging av skiløyper, sykkelstier, nærmiljøanlegg, tufteparker etc. Det er mye aktivitetsglede i Vikenidretten. Allerede!

Men jeg mener at det er et viktig signal å gi likevel.

Etter to år med korona-pandemi, står vi nå ved et veiskille. Vi har sett hva fraværet av aktivitet betød for oss som enkeltindivider, og som samfunn. FHI forteller at flere har spist for mye usunn mat, og vært i for lite bevegelse i løpet av pandemien. Et nytt ord ble også etablert: «Korona-kropp». Selv om en ikke bør sette søkelys på kropp og vekt, så viser ordet med tydelighet at aktivitet, kosthold og kropp henger sammen. Og en kan enkelt skjønne at i et stillesittende samfunn vil det bli en utfordring for stadig flere. 

Idretten har en meget stor, kompetent og engasjert organisasjon. Selv om vi ikke skal, eller kan, pålegge det enkelte idrettslag noe som helst, ser vi at det er tilstrekkelig med idrettslag, og idrettsråd, som ønsker at samfunnet og idretten viser frem litt mer aktivitetsglede. Med støtte fra en idrettskrets som bidrar og løfter frem idrettslag og idrettsråd litt ekstra, blir resultatet et litt mer aktivt samfunn. Og det trenger vi. 

Koster dette penger tenker noen. Helt sikkert! Men hvis du visste at din investering betaler seg med 27-gangen, ville ikke du satset på den da? Dette er hva Helsedirektoratet mener at daglig kroppsøving i grunnskolen vil gi av velferdsgevinst. 

Det er å slå inn en åpen dør å si at en aktiv befolkning er en samfunnsgevinst. Men innimellom må en gjøre det likevel. Viken idrettskrets ønsker at samfunnsbidraget fra idretten belyses enda mer. Vi vet også at vi har stadig flere med oss. Vi fikk nylig en meget generøs gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Den innebærer at vi kan bidra overfor idrettsråd som ønsker å bli idretts- og aktivitetsråd. 

Fremtiden vil vise hva resultatet blir – men akkurat nå ser jeg svært lyst på Vikenidrettens fremtid – for det yrer av idretts- og aktivitetsglede der! 

Mvh,
Roar Bogerud, styreleder Viken idrettskrets