Aktivitetsglede enstemmig vedtatt!

Kretstinget i Viken idrettskrets vedtok i helgen en ny langtidsplan med en bredere visjon. Kretstinget mener visjonen er mer i tråd med samfunnet og hva idrettsråd, idrettslag og særidretter faktisk gjør. En visjon i tråd med fremtiden.

Les også: Vi står ved et veiskille

Visjonsendringen innebærer ingen umiddelbar endring på grasrotsnivå annet enn at de som driver med aktivitetsglede vil kunne finne enda mer støtte. Idretten ønsker å jobbe for sin posisjon som en offensiv samfunnsaktør for et mer aktivt Viken. Den nye visjonen åpner opp for mer inkludering, rekruttering og gjør idretten mer aktuell for flere samarbeidspartnere.

Utvidelsen av visjonen gir mer støtte og arbeidsrom innenfor Vikenidrettens innsatsområder.