Mer enn 90% mener de har nådd målet sitt med inkluderingsarbeidet.
Mer enn 90% mener de har nådd målet sitt med inkluderingsarbeidet.

90% har nådd målet sitt

Inkluderingsklubbene kan melde om over 4500 unike deltakere på sine inkluderingstiltak i 2021! Det betyr idrettsglede for enda flere enn de allerede 193 000 medlemmer under 19 år i Viken idretten.

De 60 idrettslagene som mottok midler til Inkludering IL fra Viken Idrettskrets i 2021 har sendt inn rapportene på hvordan det gikk med sine tiltak. Sarpsborg, Fredrikstad og Drammen rapporterer direkte til NIF. På tross av et utfordrende år med pandemi, restriksjoner og unntakstilstander så har de fleste klubbene klart å gjennomføre det de planla.  

Mer enn 90% mener de har nådd målet sitt med inkluderingsarbeidet og klubbene er flinke til å nå målgruppene i ordningen, nemlig barn og unge med økonomiske og kulturelle barrierer for deltagelse i idrettslag.  

Hva er suksesskriteriene?  

Gratis eller lav egenandel er ifølge idrettslagene det som i størst grad fører til deltagelse av målgruppen i deres aktivitetstilbud. I tillegg er det viktig at barna eller ungdommene får mulighet til å prøve ut aktiviteten først.  


Kilde: Utdrag fra rapporten fra IL i Inkludering IL ordningen
 

Kilde: Utdrag fra rapporten fra pilotkommunene 

Utfordringene er mange – Samarbeid er viktig 

Smittevern, karantene og konstant endring av nye koronaregler har vært en generell utfordring for alle. Denne unntakstilstanden har vært ekstra krevende for familier der språk er en barriere, der problemene har hopet seg opp og der hverdagen har blitt enda mer uforutsigbare og utrygge. De som jobber med inkludering, kjenner mange slike familier. Dette kan oppleves som en tung bør å bære for en frivillig med stort hjerte. Spesialtilpassing og spesialoppfølging er ressurskrevende. Da hjelper det å kjenne til instanser og kontaktpersoner i det offentlige som kan bistå og samarbeide for at utsatte barn og unge får oppleve idrettsglede og tilhørighet i fritidsaktiviteter.  

Minoritetsjenter 

Kulturdepartementet ønsker at jenter med minoritetsbakgrunn prioriteres. Klubbene som er gode på tilrettelegging for minoritetsjenter har flere gode råd og melde: 

  • Trenere med minoritetsbakgrunn 
  • Ha dialog med foreldrene 
  • Egne jentegrupper 
  • Rimelige aktivitetstilbud 

Blant utfordringene er det å komme i kontakt med målgruppa og tillatelse fra foreldre gjentagende i rapporten i tillegg til bekledning blant muslimske kvinner/jenter. 

TAKK! 

På vegne av de 4500 barna og enda flere til vil vi takke dere som strekker ut en hånd og inviterer flere inn i idrettsaktivitetene! Takk for at dere sørger for at økonomi og kultur ikke oppleves som så stor barriere lenger. Takk for at dere deler erfaringer og gode råd. Takk for innsatsen- Dere er alle gullvafler! 

Gullvaffel.no

Vil du lære med om inkluderingsarbeidet?  

Er du trener, leder eller ønsker større mangfold i ditt idrettslag, anbefaler jeg å sette av en times tid til dette kurset. E-kurs Inkudering 

På våre nettsider ligger det informasjon om tildelinger, retningslinjer, råd og veiledning.  Nettsiden inkludering i idrettslag