Illustrasjonsbilde: Trine Nessler Wichmann
Illustrasjonsbilde: Trine Nessler Wichmann

Viktige lettelser for toppidretten

Regjeringen åpner opp for treningskamper utendørs i de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn fra og med 16. april. I kommuner med regionale tiltak etter tiltaksnivå 5A vil det også tillates organisert trening for toppidrettsutøvere (utøvere som har idretten som yrke på heltid eller deltid). Dette trer i kraft umiddelbart.

- Dette er gledelige nyheter for toppidretten. Forbudet mot organisert trening for våre toppidrettsutøvere i kommuner med det høyeste tiltaksnivået har skapt store utfordringer for toppidretten, sier idrettspresident Berit Kjøll og tilføyer;

- Ved å avvikle forbudet opplever jeg at myndighetene anerkjenner betydningen av fair play for norsk toppidrett, og at alle våre fremste utøvere skal ha like konkurransevilkår. Nå gleder vi oss over beslutningen og ser frem til oppstart av både treningskamper, konkurranser og seriekamper for flere idretter i ukene fremover.

Se første trinn i regjeringens gjenåpningsplan, og alle lettelser for idretten her.

Åpner opp for breddeidretten

Regjeringen gjennomfører nå det første trinnet i gjenåpningsplanen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI. Fra og med fredag 16. april vil følgende lettelser tre i kraft:

  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

- Vi er glade for de lettelsene som nå er kommet for barn og unge, i tråd med myndighetenes prioriteringer. På lik linje er vi svært glade for at breddeidretten for voksne, med bakgrunn i disse utøverne fysiske og psykiske helse, inkluderes i gjenåpningsplanens første trinn og kan komme i gang med organisert aktivitet både innen- og utendørs, dog med avstand foreløpig, sier Kjøll og legger til;

- Idretten ønsker å være en del av løsningen i gjenåpning av samfunnet. Idretten vil organisere gjenåpningen av idretten på en strukturert, trygg og ansvarlig måte i tråd med det samfunnet nå har behov for. Vi deltar gjerne også i pilotprosjekter som kan komme andre sektorer og hele det norske samfunnet til gode på veien mot et normalt liv etter pandemien.

Idretten vil fremover være offensive og gi råd og innspill til myndighetene slik at «kart og terreng» stemmer godt overens i den planlagte gjenåpningen.