Foto: Espen Håkonsen
Foto: Espen Håkonsen

Viktig og gledelig avklaring fra ESA

Til sammen 1,45 milliarder kroner er satt av til ordninger som dekker merkostnader og mindreinntekter frivilligheten og idretten har som følge av koronapandemien. ESA har godkjent justeringen og forlengelsen av stimuleringsordningen for frivillighetssektoren.

-Det er svært gledelig at vi nå kan få en bedre dekning for bortfalte inntekter enn det som var tilfellet før endringen. Denne avklaringen gir nødvendig forutsigbarhet og trygghet for norsk idrett i dagens krevende situasjon, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Stimuleringsordningen som nå er godkjent av ESA gjelder for perioden fra 1. januar til 31. august. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen dessuten å bevilge 370 millioner kroner til støtteordninger for idrett og frivillighet for september og oktober.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen og vil publisere søknadsskjema og oppdatert informasjon på sine nettsider i løpet av fredag 21. mai. Søknadene behandles fortløpende og midler betales ut puljevis. Endringene som er godkjent av ESA gjelder den søknadsbaserte delen av ordningen, som nå i større grad gir dekning for inntektsbortfall.  

Les mer om saken.