Turid Williksen, leder av Idrettskretsenes samarbeidsutvalg
Turid Williksen, leder av Idrettskretsenes samarbeidsutvalg

Viken idrettskrets 1. nestleder nyvalgt leder av Idrettskretsenes samarbeidsutvalg

15. april ble Turid Williksen valgt som leder av Idrettskretsenes samarbeidsutvalg. Hun ønsker å representere grasrota, og formidle idrettens mangfold og ulike rammevilkår fra de forskjellige delene av landet. Kjennskapen til hva idrettskretsene betyr for norsk idrett og for samfunnet, er viktig å få frem for Turid.

Fra oppmann til leder av idrettskretsenes samarbeidsutvalg 
Turid Williksen begynte som oppmann og lagleder for et nyetablert jentelag i Øvrevoll Hosle IL for omtrent 20 år siden. Deretter har ferden i frivillighetens tjeneste gått via Fossum IF, styreverv i tidligere Akershus idrettskrets, styreverv i Viken idrettskrets, og nå leder av Idrettskretsenes samarbeidsutvalg (IKSU). 

– Jentene mine syntes det var skummelt å spille fotball med gutta. Da føltes det riktig å få i gang et lag kun for jenter. Relativt fort ble jeg satt til å systematisere igangsettingen av jentelagene for hvert årskull. Deretter var ikke steget langt til å bli ansvarlig for fotball-cuper. Snøballen begynte for alvor å rulle. Og nå er jeg her, forteller Turid engasjert. 

Hvis du skal forklare hva IKSU er, hva ønsker du å fortelle da? 

– IKSU er et samarbeidsorgan, hvor idrettskretser kan ta opp og diskutere forskjellige problemstillinger fra hele landet. I det siste har vi diskutert hvordan vi kan få løst utfordringene med pandemien, og da er det viktig at vi kan ha en felles stemme inn til sentrale organer. Det er viktig at vi klarer å forsterke dialogen både til Idrettsstyret og til Kulturdepartementet, sier hun. 

Idrettskretsene betydning for samfunnet er for lite kjent  
Turid er også en del av en gruppe som skal jobbe for at idrettskretsenes oppgave og betydning blir mer kjent og belyst. Norge er et langstrakt land og forholdene er forskjellige i de ulike delene av landet. Behovet for idrettskretsenes regionale tilstedeværelse er noe som opptar Turid.  

– I gruppen vi kaller IK2030 har vi satt i gang et strategiarbeid for å belyse idrettskretsenes verdi, og tydeliggjøre hva en idrettskrets gjør. Jeg mener vi må forenkle bildet. En idrettskrets er NIFs forlengede arm ut i regionene. Idrettskretsene formidler og arrangerer kurs og gir rådgivning. Like viktig er at de skal drive med idrettspolitisk arbeid i et bredere perspektiv enn kun å representere særidrettene. Det er overraskende mange som ikke vet hva en idrettskrets er, sier Turid. 

Det første Turid skal ta tak i som leder av IKSU er de sakene som skal behandles Idrettstinget, da både det digitale- og det fysiske Idrettstinget senere i høst.  

– Det er mange saker som ikke er så enkle å diskutere på et digitalt ting. Da det er bra at vi deler tinget både i en digital gjennomføring men også en fysisk gjennomføring. Nå skal vi gjennomføre flere møter og samlinger for å diskutere det som opptar og er viktig for idrettskretsene og de vi representerer, sier hun.

Idrettens liv under og etter pandemien 
Idretten har, sammen med resten av samfunnet, hatt en krevende tid under pandemien. Nå ser det litt lysere ut, og Viken idrettskrets planlegger sammen med resten av frivilligheten i Viken en gjenåpningsfestival med navnet Pandefri. Uke 39 skal frivilligheten i Viken feire at pandemien er over, ta tilbake frafallet og kanskje klare å rekruttere noen flere.  

Pandemiens spor samfunnet vil imidlertid ikke forsvinne i uke 39. Turid er sikker på at behovet for støtte ikke er over i det øyeblikket samfunnet avblåser pandemien og åpner samfunnet igjen. 

Hvis du kan formidle noe til Kulturminister Abid Raja, hva vil det være? 

– Det viktigste er å fortelle hvor alvorlig situasjonen er for idrettslagene akkurat nå. Jeg tror at mange må være forberedt på store overraskelser og skuffelser i tiden som kommer. Det er mange utøvere og medlemmer som har forsvunnet, og kanskje de som var aller mest sårbare fra før. De er det er viktig at idretten klarer å få tilbake, og igjen klarer å inkludere. Det er ikke tvil om at det er noe som opptar alle i norsk idrett, og her blir det en ny måte å tenke dugnad på når vi sammen skal prøve å få idretten tilbake til der vi var før pandemien rammet oss, sier Turid.