Håndballspillere.jpg

Utlysning av midler for idrettsråd i Viken

Viken idrettskrets har tilgjengelige midler som idrettsrådene i Viken kan søke på for 2021.

Søknadsrammen her er vid innenfor idrettsrådets arbeid. Det kan søkes om midler til for eksempel: 

  • Deltagelse på fellesmøter/ting/samlinger
  • Tiltak som det enkelte idrettsråd har som: integreringstiltak, inkluderingstiltak, aktivitetsdager, paraidrett, prosjekter også videre.

Vi ber om en kort beskrivelse av tiltakene og søknadssum.
Idrettskretsen har 210.000 kroner til fordeling.

Søknaden sendes på e-post til viken@idrettsforbundet.no innen 24. september.
I 2020 ble det blant annet gitt midler til allidrettsdager, økonomisk inkludering, deltagelse på kretsting og høstferie/vinterferieaktiviteter.

Se hele utlysningsbrevet.