yrkesfagtoppidrett.jpg

Toppidrett og yrkesfag - en god kombinasjon?

Hvordan kan toppidretten brukes til stedsutvikling, hvilken merverdi har fysisk aktivitet i skolen og er det et stort behov for yrkesfaglig utdanning?

Viken idrettskrets er til stede på Arendalsuka, og har benyttet anledningen til å få med seg interessante og relevante idrettspolitiske seminarer, og et av temaene som har blitt belyst er satsingen på toppidrett og yrkesfag. I Viken er dette også noe som er et tema, og i Ål er det ønskelig å videreføre satsingen på å gi elever mulighet til å kombinere yrkesfag og toppidrett på Ål videregående skole.

Roar Bogerud og Pål Thomassen ved Viken idrettskrets inviterte Siv Henriette Jacobsen som er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune til en prat om tematikken. tillegg til Siv Henriette inviterte vi også Ellen Dahl, som er tidligere avdelingsleder ved Sam Eyde videregående skole og var en av initiativtakerne bak yrkesfag og toppidrett ved Sam Eyde videregående skole.

Toppidrett som stedsutvikling
Å bli god i egen by er et velkjent uttrykk, og det er nettopp dette uttrykket som var bakteppet for at det ble en satsing på yrkesfag kombinert med toppidrett ved Sam Eyde videregående skole.

- Toppidretten i fylket er ikke så markant – det er ikke så mange fra Agder i EM, VM og OL og den slags arrangementer. Det er få som lever av idretten sin, og det har vært viktig å beholde ungdommen her i denne landsdelen. Det er ikke alle som kommer inn på idrettsfag ved Sam Eyde vgs., men da kan man søke seg inn på yrkesfaglig utdanning og samtidig få muligheten til å bedrive idretten sin, forteller Ellen Dahl.

Ved Sam Eyde vidergående skole har de over flere år jobbet med å følge opp yrkesfagelever som ønsker å velge toppidrett som valgfag, og ved konseptets inngang var det flere skeptikere om hvordan dette kom til å fungere. Ellen, som er tidligere avdelingsleder på idrettsfag ved Sam Eyde vgs., tok en prat med avdelingslederen ved byggfag og fant fort ut at dette får de til.

- Videregående skole skal ha gode muligheter for utdanning og utvikling, og det å ha noe og eventuelt falle tilbake på etter at man trapper ned idrettssatsingen er veldig viktig, sier Dahl.

Fysisk aktivitet – en stor merverdi

Hvem som skal bli best når man er 15 år er vanskelig å si, om ikke umulig. Ved Sam Eyde vgs. legges det opp til at man kan søke toppidrett uansett om man driver idrett på et høyt nivå på nåværende tidspunkt eller om man ønsker å fortsette med idretten sin fordi man synes det er gøy, er motivert og driver med konkurranse. Opptakskriteriene er karaktersnittet på de respektive linjene, og hvis man kommer seg inn på for eksempel byggfag kan man da velge toppidrett som valgfag dersom man er motivert for å fortsette med idretten sin. 

- Det å drive toppidrett er så mye mer enn prestasjoner på en idrettsarena. Man lærer seg å systematisere hverdagen sin, treningen sin, man får et godt pågangsmot og man får gode holdninger. Elevene som tar toppidrett som en del av Yrkesfaglig Fordypning (YFF) får veldig gode tilbakemeldinger fra læreplassen. Vi har sett det at de som velger dette som valgfag blir svært attraktive for fremtidige arbeidsgivere, og er som regel de første som skaffer seg lærlingplass. De får seg et kjempenettverk, for et fint pågangsmot og gode holdninger – verdier de får fra idretten og som passer utmerket i arbeidslivet. I mange tilfeller ser vi at de som har mer fysisk aktivitet i skolen, ofte klarer å ta til seg læring enklere, sier Dahl.

Stort behov for yrkesfaglig utdanning

På en interpellasjon i fylkestinget 18. februar fra Iselin Haugo (H) om satsing på toppidrett og yrkesfag i Viken, svarte Siv Henriette Jacobsen at fylkesrådet vil utarbeide et forslag til en Viken-modell for satsing på unge idrettstalenter.

- Det skal være trygt å søke yrkesfag, og det er stort behov for at flere søker og fullfører yrkesfaglig utdannelse, så yrkesfag er noe vi så absolutt satser på. Nå viderefører vi satsingen i Ål, som stort sett er vinteraktiviteter, og i det lengre løp vil det være naturlig å se på muligheter for at andre skoler også kan tilby noe av det samme, men da kanskje med andre idretter, forteller Jacobsen.

Viken idrettskrets takker så mye for den spennende samtalen, og håper å se flere eksempler på yrkesfag og toppidrett-satsing i Viken, og stiller oss til disposisjon ved å bistå med vår kompetanse innenfor både denne tematikken, men ikke minst også innen anlegg som er viktig når det gjelder skole-idrett-samarbeid.