Gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren kan nå søke om tilskudd. Foto: Norges idrettsforbund
Gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren kan nå søke om tilskudd. Foto: Norges idrettsforbund

Tilskuddsordninger for idretten knyttet til covid-19

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader til tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter, og tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi. Begge ordningene gjelder fra 1. november til 31. desember og har søknadsfrist 18. januar 2022.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for 2021 er forlenget ut året, og gjelder for perioden 1. november til 31. desember. Søknadsfristen er 18. januar 2022.

Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19. 

Tilskuddsordningene har hatt to søknadsperioder, hvor den første nå er avsluttet. Oversikt over nøkkeltall, søkerlister og løpende utbetalinger finnes her.

Les mer om ordningen og søk her.

Tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi
Dette er en tilskuddsordning for gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren. Denne ordningen gjelder for arrangement som er planlagt arrangert i Norge i perioden 1. november til 31. desember 2021. Les forskriften her. Internasjonale mesterskap på seniornivå som EM, VM, NM, verdenscup og landskamper er omfattet av ordningen. Det samme er seriespill på øverste nivå i lagidretter, samt OBOS-ligaen i fotball.

Ordningen gjelder fra 1. november til 31. desember 2021, og søknadsfristen er 18. januar 2022.

Les mer om ordningen og søk her.