BMX bane.
BMX bane.

Tilskudd til forprosjektering av idrettslagseide idrettsanlegg 2021-2022

Gode planer er en forutsetning for å få etablert gode idrettsanlegg, og gode planer krever igjen forprosjektering.

Forprosjektering til større anlegg krever ofte ekstern bistand, og slike ressurser finner vi normalt ikke innenfor idretten. Idretten må dermed kjøpe slike ressurser. 
 
Viken idrettskrets har fått kr 200 000 fra Viken Fylkeskommune som skal benyttes av idrettslag til forprosjektering av anlegg med regional betydning og/eller til svært bærekraftige anleggsløsninger.  


Vi ønsker søknader fra våre idrettslag, hvor vi kan bistå med midler til forprosjektering av slike anlegg. De kr 200 000 vi har til disposisjon er selvfølgelig ikke tilstrekkelig til å dekke alle kostnader, men håper vårt bidrag vil avhjelpe noe. 

 

Vi ber om en kort beskrivelse av prosjektet og følgende informasjon må være inkludert: 

 • Navn og adresse på søker 
 • Kontonummer til søker 
 • Anleggseier 
 • Anleggssted 
 • Planlagt tidspunkt for 
              - oppstart og ferdigstillelse 
 • Søkt eller vil søke spillemidler? 
 • Er anlegget kjent hos idrettsråd, særkrets og kommune? 
 • Kostnader 
               - investering og drift 
               - finansiering 
 • Brukere av anlegget  

 

Søknad sendes til viken@idrettsforbundet.no og søknadsfrist er 1. desember 2021. Merkes med: SØKNAD ANLEGG 

 

Spørsmål rundt dette kan rettes til: 

André Hansen – andre.hansen@idrettsforbundet.no 

Oddleif Dahlen – oddleif.dahlen@idrettsforbundet.no