Idrettsforbundet viste tidligere i sommer til en nedgang på rundt 185 000 medlemskap. Det tilsvarer omtrent 10 prosent av idrettens totale medlemsmasse.
Idrettsforbundet viste tidligere i sommer til en nedgang på rundt 185 000 medlemskap. Det tilsvarer omtrent 10 prosent av idrettens totale medlemsmasse.

Tall fra Ungdata bekrefter Pandemi-frafall i idretten

Etter et drøyt år med pandemi viser tall fra OsloMet at ungdomsgenerasjon som stort sett har hatt det bra, og som har håndtert utfordringene på en god måte. Noen flere har sluttet med organisert idrett enn tidligere år. Forskere er likevel overrasket over at frafallet ikke er større.

Nesten hver tredje ungdom var mer ulykkelig enn vanlig under pandemien 

OsloMet har siden 2010 gjennomført en undersøkelse som skal svare på spørsmål om ungdommers liv, og hva de driver med på fritiden. Rapporten heter Ungdata. Etter et drøyt år med pandemi, knyttes det stor forventning til svarene fra ungdommen.  

I år er rapporten fra Ungdata kanskje spesielt interessant etter et drøyt år med pandemi. Rapporten oppsummerer 140.000 ungdommers opplevelse av 2021. Spørsmålet som de fleste er interessert av å høre svarene på er kort og godt: Hvordan har ungdommen hatt det?  

Leder av Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet, Anders Bakken kan fortelle at pandemien påvirket ungdommers liv i negativ retning. 27 prosent svarte «mye» eller «veldig mye» når en svarte på hvordan livskvaliteten var under koronatiden. Ytterligere 23 prosent svarte at pandemien påvirket dem «en del». Det er fritidsaktivitetene og de sosiale møtene det har gått mest ut over. Påvirkningen gir seg uttrykk gjennom tristhet eller at en har vært deprimert. Disse negative opplevelsene skaper til slutt frafall.  

For organisert idrett viser rapporten at nedgangen er på 3–4 prosentpoeng. 

– Noen flere har sluttet i idretten sammenliknet med tidligere år, særlig på ungdomstrinnet, forteller Bakken. 

Han er likevel overrasket over at tallet ikke er høyere.  

– Når vi vet hvor mye som har vært stengt ned, og at aktivitetene har vært begrenset. Det er også for tidlig å si om frafallet vil fortsette etter hvert som idretten starter opp igjen som normalt, påpeker Bakken.  

Ungdatas tall er i tråd med Idrettsforbundets tall 

Idrettsforbundet viste tidligere i sommer til en nedgang på rundt 185 000 medlemskap. Det tilsvarer omtrent 10 prosent av idrettens totale medlemsmasse. Når Ungdata peker på at frafallet utgjør 3 - 4 prosentpoeng, kan det oppleves som en stor kontrast. For å forstå hvordan det henger sammen forklarer Idrettspresident Berit Kjøll:  

– Vår undersøkelse viste at nedgangen var minst i aldersgruppen 13 - 19 år. Der viser våre tall at det var en nedgang på 2,5%. Det er med andre ord sammenfallende med Ungdata sine tall. Det som er utfordringen nå, er at vi i fellesskap må få satt gang barnepartiene for de under 6 år igjen. Der var nedgangen hele 15%, forklarer Kjøll. 

Pandefri er veien tilbake til idretten og resten av frivilligheten 

I Viken forbereder en nå tilbakekomsten til frivilligheten sammen med flere andre frivillige organisasjoner. I Viken heter «Tilbaketilidretten» Pandefri. Med start den 25. september vil Viken idrettskrets sammen med resten av frivilligheten organisere aktiviteter som skal feire at pandemien er over. Videre er målet at idrettslagene skal ta til tilbake de som sluttet, og forhåpningen er at idretten skal være sterkere enn før pandemien. Styreleder i Viken idrettskrets, Roar Bogerud velger å se positivt på fremtiden. 

– I Viken idrettskrets har vi samarbeid som metode. Det betyr at vi har et samarbeid med hele frivilligheten for at vi skal kunne løfte sammen. Blant annet samarbeider vi med Ungfritid, som er Frivillighet Norges digitale rekrutteringsverktøy. Vi ser frem til å kunne treffes igjen, og kunne ta tilbake de som har sluttet. Det håper og tror jeg vi skal klare – sammen!