volleyball.jpg

Status på gjenåpningen og innreiserestriksjoner for toppidrettsutøvere per 11. august 2021

Trinn 3 i gjenåpningsplanen er gjennomført med noen justeringer og ytterligere lettelser for idretten.

Gjenåpningen

Barn og unge har nå en normalsituasjon, og kan konkurrere på tvers av regioner og kretser (nasjonalt). Også voksne breddeidrettsutøvere har en tilnærmet normalsituasjon, med åpning for konkurranser på tvers av regioner og kretser (nasjonalt) fra 2. august og unntak fra avstandskravet, men er anbefalt antallsbegrensninger i treningsgrupper (30 innendørs og 40 utendørs). Toppidretten kan utøves som normalt.

Det er foreløpig uklart når trinn 4 i gjenåpningsplanen vil bli iverksatt, men regjeringen har planlagt en avklaring medio august. For idrettens del innebærer trinn 4 at antallsbegrensningene for voksne breddeidrettsutøvere blir fjernet og at antallsbegrensningene på offentlige arrangementer økes, men ut over dette er det ikke store endringer i trinn 4 sammenliknet med trinn 3.

Innreiserestriksjoner og tilpasset karantene for toppidrettsutøvere

Covid-19-forskriften § 6f gir en tilpasset innreisekarantene for blant annet følgende personer:

  • norske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell, som definert av NIF, som returnerer til Norge etter konkurranser eller konkurranseforberedelser i utlandet.
  • utenlandske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell ved innreise til Norge i perioden juli til og med 1. september i forbindelse med kvalifisering til eller deltakelse i UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, UEFA Conference League, OL i ishockey, EHF Champions League, DELO EHF Champions League, EHF European League, EHF European Cup, Ladies Tour of Norway, Tour of Norway, Arctic Race of Norway og Skifestivalen BLINK.

Unntaket omfatter altså både norske og utenlandske utøvere og støttepersonell for konkurranser både i utlandet og i Norge, og innebærer unntak fra innreisekarantenen ved negativ test (antigen hurtigtest) tatt ved ankomst til Norge og på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Unntaket vil kun være aktuelt for utøvere som ikke er fullvaksinert (eller som ikke kan dokumentere dette) eller som kommer fra land med høyere smittetrykk.

Myndighetene har fortløpende bedt om lister over internasjonale arrangementer i Norge, og har gjort politiske prioriteringer med hensyn til hvilke arrangementer det er gitt unntak for. Frem til september er det kun gitt unntak for arrangementene som er opplistet i det andre kulepunktet over. For øvrige internasjonale arrangementer i august er det lite trolig at disse blir omfattet av unntaket, og arrangør må i lys av gjeldende, øvrige innreiseregler vurdere om arrangementet kan gjennomføres med utenlandske utøvere/støttepersonell. Mer informasjon om dette finnes på regjeringen sine sider.

Kulturdepartementet har bedt om en liste over internasjonale toppidrettsarrangementer i Norge i regi av eller i samarbeid med internasjonale særforbund for perioden 1. september til 30. november. Tolkningen av hvilke arrangementer dette omfatter er overlatt til idretten, med en oppfordring fra myndighetene til å ha en restriktiv tolkning. NIF har samlet inn en oversikt fra særforbundene og har sendt listen til Kulturdepartementet. Myndighetene vil på bakgrunn av denne listen vurdere å utvide unntaksbestemmelsen til å omfatte samtlige arrangementer på listen, i stedet for å ta inn enkeltarrangementer slik de har gjort hittil. Vi forventer en avklaring på dette senest i uke 33.