Flesberg skole blir benyttet til både skole og idrettslagsaktivitet hele døgnet.
Flesberg skole blir benyttet til både skole og idrettslagsaktivitet hele døgnet.

Spørreundersøkelse om bruk av arealer til frivilligheten

Det er et ønske og en målsetning at Viken fylkeskommunes skolebygg og arealer i større grad skal være åpne for utlån og utleie for frivilligheten når de ikke brukes til aktiviteter i skolens regi. Dette er et av virkemidlene og dermed bidragene fra Viken fylkeskommune i arbeidet med det brede samfunnsoppdraget.

For å få mer kunnskap om frivillighetens behov, type fasiliteter og omfang, håper Viken fylkeskommune dere vil bidra med å svare på noen spørsmål. Se lenke nedenfor, svar innen 12 desember. 

Link til undersøkelse for idrettslag og idrettråd ligger her:

Undersøkelse til kartlegging for fylkeskommunen

Det skal videre kartlegges nærmere hvilke lokaler som egner seg for utlån eller utleie ved de forskjellige videregående skolene i Viken, og lages felles retningslinjer for utlån og utleie av skolebyggene.   

Det vil derfor ta noe tid å få på plass en felles ordning for Viken fylkeskommune for utlån og utleie av skolelokaler. I mellomtiden gjelder retningslinjene fra de tre tidligere fylkeskommunene.  

Kartleggingen er begrenset til å gjelde ordinære skolebygg. Når det gjelder idrettslag og foreninger med behov for å leie arealer til idrettsformål, for eksempel trening, kamper, eller trim- og mosjonsaktiviteter, må slike behov rettes til kommunene slik ansvarsdelingen er mellom kommune og fylkeskommune på dette området.