Noe å glede seg til.jpg

Sommerutlysning 2021 – Noe å glede seg til i sommer

«Gode sommeropplevelser for barn og unge» har søknadsfrist 9. mars. Før sommeren lanseres en ny utlysning for ulike tiltak, med søknadsfrist 15. september.

Formålet med støtteordningen er å inkludere aktiviteter og mestringsopplevelser for barn og ungdom sommeren 2021.

Det gis støtte til:

  • Gjennomføring av sommeraktiviteter.
  • Sommerjobber for ungdom der de planlegger og gjennomfører aktiviteter.

Disse kan søke om støtte:

  • Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i
  • Frivillighetsregisteret
  • Frivilligsentraler
  • Interkommunale friluftsråd
  • Fritidsklubber

Klikk her for å søke: Gjensidigestiftelsen - Noe å glede seg til i sommer

Ring gjerne Gjensidigestiftelsen for rådgivning om en eventuell søknad:

Chris-Bjelke

Linda Scott