Skal ditt idrettslag gjennomføre digitalt årsmøte?

Praktisk gjennomføring av digitalt årsmøte, votering og valg, ulike verktøy som finnes. Se opptak fra kurset 15.02.

Er du interessert i deler av kurset? Spol deg frem til aktuelt innhold.

00:00 Klargjør presentasjonen
06:17 Kurset starter
08:36 Viser agenda
10:03 Kort om kurslærer
11:06 Kurslærerens erfaring med ting og årsmøter
13:59 Praktisk gjennomføring
18:10 Møtekultur
22:21 Sjekkliste og kjøreregler
25:58 Et vellykket årsmøte
28:17 Svarer på innkommende spørsmål
42:41 Votering og valg
44:20 Hva må man tenke på?
48:14 Enkle verktøy
50:50 Avanserte verktøy
54:46 Demo - hvordan invitere til møte i Teams samt andre funksjoner som er nyttige underveis i møtet. Visningen skjer gjennom Idrettens Office 365.
01:00:38 Demo - skjemaløsninger for votering, eksemplet skjer i Microsoft Forms
01:02:44 Demo - skjemaløsninger for votering, eksemplet skjer i Go Plenum
01:10:09 Svarer på innkommende spørsmål
01:33:26 Kurset er ferdig