Disse personene er ansvarlige for om ditt barn får en aktiv oppvekst!

I helgen avholdt Viken idrettskrets, i samarbeid med fylkeskommunen og Asker idrettsråd, den første av årets to anleggskonferanser. Konferansen lokket i underkant av hundre personer med ansvar for å gjøre ditt nærmiljø litt mer aktivt. Samarbeid, bærekraft og stedsutvikling var konferansens tre viktigste stikkord.

Viken idrettskrets har lansert «Kommuneindeksen» og i videoen forteller idrettsråd på rødt nivå hvordan de benytter seg av verktøyet.

Skogen, løkka og barns fantasi er viktige for hverdagsaktiviteten. Men det er ikke til å stikke under stol at et idrettsanlegg gjør det enklere for alle, barn som voksne, å være aktive. Lysløypen gjør det enklere for deg å løpe en tur, og nok idrettsanlegg gjør det enklere for idrettslaget å tilby mer aktivitet for barn og ungdom.

I helga var i underkant av hundre politikere, kommunalt ansatte og idrettsledere samlet for å diskutere hvordan Viken-samfunnet kan skape flere aktive nærmiljøer. Konferansedeltakerne er ansvarlige for at ditt barn har et godt nærmiljø, hvor de kan få en aktiv oppvekst. I hvert fall hvis en skal tro på praten deltakerne hadde i pausene mellom foredrag og innlegg på Scandic Hotel i Asker.     

disse personene.jpg

Idrettsrådet følger nøye med

–Jeg kan med hånden på hjertet si at alle i Viken-idretten ønsker at flere barn, ungdom, voksne og eldre skal bli med i idretten. For å få til det må vi tenke på hvilke typer anlegg vi bygger. Flere idrettslag har kommet langt og arbeider med å utvikle anlegget sitt, slik at både organiserte og uorganiserte kan være aktive. Samtidig tror jeg at vi kan bli bedre på å samarbeide med det offentlige, forteller leder av anleggsutvalget i Viken idrettskrets, Pål Thomassen.

Ny indeks setter søkelyset på kommunens idrettspolitikk

Viken idrettskrets har lansert et verktøy som skal gjøre det enklere å diskutere idrettens rammevilkår. Verktøyet heter «Kommuneindeksen» og viser enkelt hvordan idretten har det i kommunen.

Indeksen tar hensyn til kommuners størrelse, slik at en kan sammenligne de aller største med hverandre, og de mellomstore og de minste for seg.

Ved hjelp av offentlig statistikk og tilgjengelige data innenfor anlegg, befolkning og medlemskap i idretten, skal idrettsrådene i alle Vikens kommuner kunne sammenligne seg med hverandre innenfor tre områder: aktivitet, anleggssituasjon og samarbeidsklima mellom kommunen og idretten.