Fra 3. juli 2021 blir bruk av engangsprodukter i plast forbudt. Heldigvis finnes mange gode og miljøvennlige alternativer.
Fra 3. juli 2021 blir bruk av engangsprodukter i plast forbudt. Heldigvis finnes mange gode og miljøvennlige alternativer.

Sammen gjør vi idretten plastsmart!

Plastbestikk, drikkebeger og sugerør - fra og med 3. juli vil det ikke lenger være tillatt å selge slike engangsplastprodukter i Norge.

Engangsproduktene i plast som blir forbudt er bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner, ballongpinner og bomullspinner, i tillegg til take-away matbeholdere og drikkebegre som er laget av isopor. Forbudet gjelder også slike produkter dersom de delvis er laget av plast, og engangsprodukter laget av nedbrytbar plast.

Hvorfor forbud?
Mange av disse engangsartiklene er forsøplingsverstinger; vi finner de igjen i havet og på strendene våre i store mengder. En utredning Mepex har gjort på oppdrag for Miljødirektoratet viser at forbudet kan redusere bruken av denne typen engangsprodukter med 1,9 milliarder enheter eller cirka 3 600 tonn i året.

Idrettspresident Berit Kjøll ønsker forbudet vekommen og mener at dette iniativet vil bidra til en langt større bevissthet rundt idrettens bærekraftssating. Samtidig er hun tydelig på at forbudet krever omstilling og nytenkning, både for idretten og for resten av samfunnet, men er sikker på at idretten tar utfordringen på strak arm.

- Som Norges største barne- og ungdomsorganisasjonen har idretten en unik mulighet til å gå foran og ta plastsmarte valg. Det vi få positive miljømessige ringvirkninger både lokalt, nasjonalt og globalt. Forbudet mot engangs plastprodukter er et viktig grep for å hindre plastforsøpling, og vi skal sammen brette opp ermene og sikre at idretten tar i bruk gode og miljøriktige alternativer, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

- Norsk idrett har et felles ansvar for å jobbe strategisk og målrettet for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. I samarbeid med WWF og Mepex tilbyr vi nå idrettslagene og arrangører konkrete råd og tips for tiltak som skal bidra til omstillingen fra bruk av engangs plastprodukter til andre og mer bærekraftige alternativer. Jeg vil derfor oppfordre alle idrettslag og klubber til å anvende informasjonsmateriellet som nå ligger ute på våre nettsider.

Alternativer til plast
På idrettsarrangementer og konkurranser brukes det engangsprodukter i plast i store mengder. Slike produkter må nå byttes ut. Har idrettslaget ditt slike produkter på lager er det lov å bruke de opp. Forbudet gjelder kun salg.

Plastsmart idrett
Norges idrettsforbund, WWF og Mepex har gått sammen om prosjektet Plastsmart idrett. Her kartlegger vi bruken av plast og jobber med konkrete tiltak for å redusere plastforbruket og bruke plasten vi har, om og om igjen.

Vi takker Skiforbundet, Fotballforbundet, Håndballforbundet, Gymnastikk- og turnforbundet, Hockeyforbundet og Seilforbundet for bidrag i kartleggingsarbeidet, og Para-VM som har vært med i prosjektet.