Foto: Styreleder i Viken idrettskrets Roar Bogerud.
Foto: Styreleder i Viken idrettskrets Roar Bogerud.

Samarbeid ble tema på Frivillighet Norges møteplass

Idrettskretsens presentasjon ble til oppsummering av hele konferansen til Frivillighet Norge. Konferansen handlet om hvilke utfordringer frivilligheten vil få etter korona. Viken idrettskrets var invitert for å snakke om samarbeidstiltaket Pandefri.

Med litt over 1000 seere på Facebook og med i underkant av 100 personer i salen, formidlet Viken idrettskrets erfaringer med Pandefri til et samlet frivillig-Norge. Anledningen var en av de første fysiske samlingene til Frivillighet Norge etter pandemien. Temaet var folkehelseutfordringer etter korona.

Se video lengst ned i saken

Samarbeid som rød tråd
Det var statssekretær 
Ole Henrik Krat Bjørkholt fra Helse og omsorgsdepartementet som åpnet konferansen. Med seg på talerstolen hadde han blant andre fagsjef Tone P. Torgersen fra Nasjonalforeningen for Folkehelse. Til sammen var det hele 21 innledninger, før generalsekretær for Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen avsluttet konferansen. Da pekte han tilbake på og siterte fra innledningen til Viken idrettskrets.  

– Det jeg tenker etter å ha vært med i dag, er at samarbeid har vært en rød tråd. Ole Henrik Krat Bjørkholt fortalte om betydningen av frivilligheten under pandemien. Jeg tolket det han sa som en invitasjon til økt samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige.  

Stian oppfordret alle frivillige organisasjoner til å benytte seg av de muligheter som ligger i Regjeringsplattformen for økt samarbeid mellom organisasjoner og det offentlige. Han pekte videre på all den kompetansen som de frivillige innehar for å bedre folkehelsen.  

– Vi trenger mer samarbeid. Det vil være som med [eksemplet fra Viken] at summen av enkeltorganisasjonene er mindre enn helheten. Derfor er det bra å få til slike tiltak som Pandefri. Hvor en synliggjør en bredde av muligheter til deltakelse i frivilligheten. Som Viken idrettskrets uttrykte det med Bruce Springsteen: “Nobody wins unless everybody wins”, og sånn tror jeg faktisk at det er. Det er en styrke i samarbeid, når vi skal synliggjøre og prøve å løfte deltakelsen fremover.  

Naturlig å gjenåpne sammen
I sin innledning fortalte styreleder Roar Bogerud om hvorfor en valgte å samarbeide med flere organisasjoner i Pandefri:
 

– Med samarbeid som metode var det helt naturlig for oss å gjenåpne sammen med de øvrige paraplyorganisasjonene. Fylkeskommunen og idrettskretsen stilte med midler som lag og foreninger kunne søke, og vipps ble det gjennomført 123 forskjellige samarbeidsprosjekter rundt omkring i 30 av Vikens kommuner. Til sammen skapte vi gjenåpningsfester for 50 000 i Viken i løpet av de to ukene som Pandefri varte. 

Nå kan vi bare lure på hvordan paraplyorganisasjonene sammen med Viken idrettskrets skal feire Frivillighetens år 2022. Det kommer vi helt sikkert tilbake til.