volley612.jpg

Ringerike kommune risikerer skattesmell– tok ut for høy leiepris på idrettsanlegg. Det kan være flere kommuner som gjør den samme feilen!

Ringerike blad skriver at Ringerike kommune har hatt for høye leiepriser for bruk av idrettsanlegg. Dette er dessverre ikke et engangstilfelle. Intensjonen er enkel, men utøvelsen er en jungel. Viken idrettskrets ønsker å få belyst måten kommuner sender regningen for bruk av anlegg videre til de frivillige.

Ringerike kommune står i fare for å måtte betale tilbake et millionbeløp til idrettslagene, for at de tatt for høy leiekostnad for bruk av anlegg. Bakgrunnen er at kommunen, for å få momskompensasjon for drift av anlegg, ikke kan bedrive inntektsbringende virksomhet. I henhold til kompensasjonsloven kan kommunen kun ta et symbolsk beløp i leie 

Les også: Disse feilene kan føre til gigantkrav mot Ringerike kommune

Ringerike kommune tok 410 kroner i leie. Dette beløpet er nå vurdert som for høyt til å ansees som symbolsk. Hvordan ser det ut i din kommune? 

Utydelig lov skaper ekstra kostnader for idrettslag 

Nå er det usikkerhet om hva symbolske beløp er. Denne usikkerheten er det ikke kun Ringerike kommune som har. Pål Thomassen, styremedlem i Viken idrettskrets, er imidlertid tydelig: 

–Intensjonen er klar. Kommunen skal ikke tjene penger på utleie og samtidig få momskompensasjon. Dette gjelder totale leieinntekter over et år, sett opp mot reelle variable kostnader. At det heter «symbolsk sum» er uheldig etter vårt skjønn. Det legger opp til svært ulik praksis, selv om utgangspunktet er rimelig likt. Det er ikke så store forskjeller mellom kommuners driftskostnader.  

Les også: Fikk skatte-nei, risikerer smell på 18 millioner kroner

Kommuneindeks skal sette et søkelys på idrettens rammevilkår 

Viken idrettskrets jobber for tiden med å utvikle en indeks for å belyse noen av idrettens viktigste rammevilkår på lokalt nivå. Kostnader for leie av idrettsanlegg er et av de tema idrettskretsen ser på.  

– Vi har samlet inn tall fra kommunene, og ser at Ringerike kommune ikke er et enkelttilfelle. Vi ser at flere kommuner tar leieinntekter, og det kan se ut som om en ønsker å ha inntjening. For eksempel tar kommuner ekstra høye leieinntekter for arrangementer, og for idrettslag som ikke kommer fra den egne kommunen. I kompensasjonsloven spiller det ikke noen rolle hvem som bruker idrettsanlegget. Det er de totale inntektene som er interessant, sier rådgiver Oddleif Dahlen. 

Fylkeskommunen og kommuner utfordres med å se på saken 

Ulik praksis mellom kommuner i Viken gjør det vanskeligere for fylkeskommunen å oppnå sine bærekraftmål. God helse og reduserte sosiale forskjeller er viktige mål for fylkeskommunen. Kommuner har også et folkehelseansvar. Når idrettslag har ulike muligheter for å tilby så billig aktivitet som mulig, da vil det resultere i dårligere måloppnåelse. Pål Thomassen utdyper:  

– Viken idrettskrets ønsker at fylkeskommunen setter et søkelys på praksisen. Kommuner har et folkehelseansvar, og samfunnet bruker store penger på å bygge anlegg for fysisk aktivitet. Da må vi som samfunn klare å holde kostnadene nede så mye som mulig for idrettslagene. For til slutt er det mammaer og pappaer som skal betale disse kostnadene, avslutter Pål Thommassen.