Fotograf: Eirik Førde
Fotograf: Eirik Førde

Nyhet! Støtte til Allidrettsgrupper for parautøvere

Norges idrettsforbund ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler Allidrett for barn, Allidrett for ungdom og Allidrett for parautøvere.

Allidrett er et variert aktivitetstilbud hvor barn og ungdom får være i aktivitet med flere ulike idretter gjennom hele året. For eksempel innebandy, volleyball og langrenn. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset deltakernes utviklingsnivå. Allidrett kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag.  

Alle idrettslag kan søke om støtte til å opprette eller videreutvikle sine Allidretter. Denne støtteordningen har vært tilgjengelig over mange år, uavhengig om deltakerne har hatt en funksjonsnedsettelse eller ikke. Nytt fra 2021 er at idrettslag også kan motta støtte til Allidrettsgrupper med parautøvere (alle funksjonsnedsettelser). Det betyr at et idrettslag kan søke om støtte til følgende Allidrettsgrupper innenfor 1 år:  

  1. Allidrett for barn  
  2. Allidrett for parautøvere, barn  
  3. Allidrett for ungdom  
  4. Allidrett for parautøvere, ungdom  

Til opplysning er det vanlig at Allidrett for barn og for ungdom har parautøvere sammen med funksjonsfriske. Utvidelsen gjelder altså at idrettslag i tillegg kan få støtte til Allidrettsgrupper som hovedsakelig er for parautøvere. Gruppen kan bestå av barn eller ungdom med følgende funksjonsnedsettelser: Bevegelses-, Hørsels-, Syns- og Utviklingshemmede. Har du spørsmål, ta kontakt med Viken idrettskrets
Hanne-Kristin Kvarme
hanne-kristin.kvarme@idrettsforbundet.no
977 35 618