Viken idrettskrets ser frem til gode søknader og til å bistå interesserte idrettslag og idrettsråd i deres satsninger!
Viken idrettskrets ser frem til gode søknader og til å bistå interesserte idrettslag og idrettsråd i deres satsninger!

Nå kan du og ditt idrettslag søke støtte om å bygge deres Aktive Lokalsamfunn

Drømmer du og ditt idrettslag om å nå ALLE barn og unge i lokalsamfunnet og gi dem en trygg og aktiv oppvekst? Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB utlyser Viken idrettskrets nå midler til idrettslag som vil være med å bygge Aktive Lokalsamfunn.

Dette er prosjekter der idrettslag tar et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne i sitt nærmiljø. En grunnstein i dette arbeidet har vært et tett og godt samarbeid med skolen om en trygg og aktiv oppvekst for våre felles barn og unge.

Nå utlyser vi midler på tre nivåer der trinn en handler om å få gjøre noe konkret på tvers av skolen og idrettslag for å initiere en videre samhandling. Eksempelvis å ta ansvar for skolens aktivitetsdager.

Trinn to er mer ambisiøst og fordrer et sterkere forankringsarbeid i skolen så vel som i idrettslaget. Her avtaler de to institusjonene en samhandling om mer og bedre fysisk aktivitet i skolen ledet av ressurser fra idrettslaget.

På det tredje nivået er det hele løftet opp til et kommunenivå der idrettsrådet spiller en nøkkelrolle i å forhandle fram en egenandel fra kommunen for en større satsning på fysisk aktivitet i skolen. Pr i dag har vi kun to kommuner som operer på dette nivået og det er Drammen og Asker som begge har flere års erfaring med arbeidet for Aktive Lokalsamfunn.

Basert på ulikheten i disse kravene utlyses også midlene med ulike frister. Nivå en – oppstartsmidlene, har søknadsfrist 1. desember 2021, mens nivå to – partnerskapsmidlene, har søknadsfrist 15. januar 2022. For det tredje nivået, kommuneavtalene, er det løpende søknadsfrist da slike satsninger krever en sterkere og mer langsiktig involvering fra idrettsrådet.

Viken idrettskrets ser frem til gode søknader og til å bistå interesserte idrettslag og idrettsråd i deres satsninger!

Les mer og søk her!