Barneidrett.jpg

Inkludering i idrettslag

Nå kan alle idrettslag i Viken søke inkluderingsmidler!

Idrettskretsen utvider sin ordning hvor det tidligere er blitt tildelt midler til idrettslag i randsonen av Oslo (tidligere Akershus). Dette er en utvidet pilot i 2021. Inkludering i idrettslag er en tilskuddsordning hvor idrettslag kan søke om midler for å tilby aktivitet som er åpne, uforpliktende og gratis/lav kostnad for barn og unge mellom 6 - 19 år. På denne måten ønsker man å inkludere barn og ungdom i idrett, og synliggjøre hvilke muligheter som finnes. Idrettslag i Sarpsborg, Fredrikstad og Drammen gjør som man har gjort tidligere og kontakter sine idrettsråd. 

Idrettstilbudet i Viken er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i det ordinære idrettstilbudet. Fraværet kan ofte forklares med mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet, mangel på informasjon, sterk konkurranseorientering, krav til utstyr, kulturelle utfordringer og økonomi.

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å få flere barn og unge til å prøve ut aktivitetstilbud i idrettslaget. Tilskuddsordningen skal bidra til å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som ellers hindrer deltakelse. Inkludering i idrettslag skal inspirere inaktive/uorganiserte barn og ungdom til å delta i fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Tiltakene som gis støtte må understøtte lagenes ordinære aktiviteter, eller bidra til utvikling av nye varige aktivitetstilbud i lagene. 

Klikk her for å komme til søknadsskjemaet.