Hekker 1110x624.jpg

Momskompensasjon idrettsanlegg

Søknadsfrist for momskompensasjon på idrettsanlegg er flyttet fra 1. mars til 1. desember.

Søkere kan sende inn søknader fra 15. september 2021.

For mer info se www.lottostift.no