kronikkbilde.jpg

Mer aktivitetsglede i skolehverdagen!

Kronikk fra Viken idrettskrets ved Roar Bogerud (66 år) pensjonert rektor, Hilde Stokke, (64 år) snart pensjonert lærer, Emilie Karoline Karlsen (24 år), snart utdannet grunnskolelærer.

Viken idrettskrets heier på de som vil innføre minimum en times fysisk aktivitet i skolen. Vi trenger mer lek og aktivitetsglede i skolen og ser at idretten kan være en ressurs og en samarbeidspartner. Innføring av en time fysisk aktivitet vil koste. Skolen må få økte ressurser til å gjennomføre en slik ordning. Ordningen bør bli obligatorisk og gi et godt tilbud til alle barn og unge.

Viken IK etterlyser gjennomføringskraft for å få realisert dette aktivitetsløftet som strengt tatt ble vedtatt av Stortinget i 2017, men som siden har blitt trenert av regjeringen. Drammen kommune vedtok dette i allerede i 2014. Det har ført til at Drammen-skolen har måttet finne løsninger for hvordan dette skal gjennomføres. De har knyttet seg til Aktive lokalsamfunn der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne. Idrettslagene har levert aktivitetsledelse til skolen og SFO, utdannet ungdom til aktivitetsledere og løftet skolens aktivitetsdager.

Anbefalingene er at: Alle barn bør være i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag. Vi tror det er viktig å variere aktiviteten og fordele tiden man er aktiv utover hele skoledagen.

Roar og Hilde har jobbet i skolen i en «mannsalder». Sylling skole, der Roar var rektor, gjennomførte et forsøk med en time fysisk aktivitet i perioden 2012-2015. Hilde jobber på en helsefremmende ungdomsskole der FYSAK er obligatorisk. Det har vært mange år der de har jobbet aktivt for at det ikke skal være tilfeldig hvor barn og unge vokser opp. Denne prosessen har gått utrolig tregt. Emilie står snart klar for skoleverket. Det er å håpe at hun snarlig får oppleve mer aktivitetsglede i skolen for alle barn og unge.

Vi foreslår tre tiltaksområder for mer aktivitetsglede i skolehverdagen:

  1. Skolene må være villige til å avsette mer tid til fysisk aktivitet ved å innføre FYSAK der målet er lek og bevegelsesglede. Det er viktig at leken er sosialt orientert og at alle føler mestring. Det er også viktig at FYSAK er obligatorisk og tilrettelagt for alle. Her sitter idretten inne med mye kompetanse. Idretten kan holde kurs for voksne eller unge ledere i skolen. Alternativt kan idrettslag ansette personer som kan lede FYSAK, jfr. Aktive lokalsamfunn.

 

  1. Skolegården må inspirere til aktivitet, og eleven må ha tilgang til baller og annet utstyr i friminuttene. Vi ser at på skoler der man har innført en utvidet FYSAK-ordning, så er ønsket blant elevene om uorganisert aktivitet og lek i friminuttene stor. Det blir en vane å være fysisk aktiv. Skolegårdene er skoleeiers ansvar. Det finnes mange gode eksempler på at skolegården er et aktivt møtested. Dette koster, men det er en god investering for barn og unges utvikling og for samfunnet. Viken idrettskrets har også laget en nyttig brosjyre med forslag på hvordan en kan skape aktive møteplasser.

 

  1. Fysisk aktiv læring er skolen og lærerens ansvar. Læreren har det pedagogiske ansvaret, men elever lærer ulikt. Vi tror at undervisningen kan være mer variert og praktisk retta. Mange lærere trenger økt kompetanse for å legge til rette slik undervisning. Det trengs flere ideer. Fysisk aktiv læring styrker også elevenes trivsel og øker motivasjon for læring. Skolene trenger ressurser for at lærerne skal øke sin kompetanse innen fysisk aktiv læring. Vi har også et ønske om at fysisk aktiv læring skal inn i lærerutdanninga som en metode for å variere

Idrettskretsen mener at barn og unges fysiske utvikling ikke er skolens ansvar alene. Idretten og andre aktivitetsorganisasjoner må også bidra. Idrettens viktigste samfunnsbidrag er å påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn. Det gjør vi når vi er med på tiltak som utvikler unge menneskers mentale, sosiale og fysiske forutsetninger for livslang idretts- og aktivitetsglede.

Det gjør vi alle best i samarbeid med skolen.

Sammen kan vi bygge et sunt og aktivt samfunn!