Bilde av kurslærer Kjell Rune

Dette er fremtiden for idrettslag

Digitale styremøter og webinarer er blitt en del av hverdagen. Dette tvinger idretten og samfunnet til å bli gode på å møtes digitalt. For dette er fremtiden.

Derfor lønner det seg å investere tid i dette. Det eksisterer flere digitale plattformer. NIF bruker Microsoft Teams og ønsker å formidle kunnskap på hvordan dette verktøyet kan benyttes. Med årsmøter på trappene i idrettslag og idrettsråd, er dette er genuin mulighet til å se hvilket potensial det ligger i å avholde årsmøter og andre møter på Teams.

For påmelding og mer informasjon klikk her.

Vi inviterer derfor til kurs i hvordan man kan avholde et digitalt årsmøte ved bruk av Idrettens Office 365, og Microsoft Teams (Teams) som digital plattform. Bli god på dette du også!

- Digitale årsmøter har kommet for å bli. For noen idrettslag passer det best å avholde årsmøtet digitalt. Mange opplever både en større deltakelse og raskere gjennomføring enn om de skulle ha valgt fysisk oppmøte. Det er flott at idrettslagene kan ha valgmuligheten også etter pandemien, sier Hanne-Kristin Kvarme i Viken idrettskrets. Hun fortsetter;  - Kurset er et ledd i å gjøre idrettslag enda et hakk bedre på å gjennomføre både styremøter og årsmøter digitalt.