Norges idrettsforbund inviterer til konferanse om inkludering i idretten torsdag 18. november 2021.
Norges idrettsforbund inviterer til konferanse om inkludering i idretten torsdag 18. november 2021.

Konferanse om inkludering i idretten

Hvordan kan vi øke bevisstheten, kompetansen og innsatsen for å få økt deltakelse av mennesker med minoritetsbakgrunn?

Norges idrettsforbund inviterer til konferanse om inkludering i idretten torsdag 18. november 2021.

Ved å delta på konferansen vil du lære om følgende:

  • Gode inkluderingstiltak som skjer i idretten
  • Hvordan minoritetsforeldres opplevelse av idretten er
  • Høre andres erfaringer om inkludering

Målgruppe: idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser/regioner, særforbund, kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og andre med interesse for inkludering i idretten

Påmelding her innen 1. november. 
Påmeldingsavgift: 150 kr. Vipps til #713157 Kurs og konferanse Norges idrettsforbund

Konferansen vil holdes i Meetsalen på Meet Ullevaal og er begrenset til 200 deltakere med fysisk deltakelse. Førstemann til mølla. Konferansen vil også streames på idrettsforbundet.no

Program:

08.30-09.00 Oppmøte og registrering
09.00-09.10 Musikalsk innslag
09.10-09.20 Velkommen ved idrettspresident Berit Kjøll 
09.20-09.40 Hilsener fra ledere
09.40-11.15 Forskning om minoritetsledere i idretten. Erfaringer fra idrettslag, kommune og organisasjon. 
11.15-12.15 Lunsj
12.15-13.10 Workshops 
13.20-14.15 Workshops fortsetter
14.15-14.30 Pause
14.30-14.45 Utøverhistorie 
14.50-15.10 Sofaprat
15.20 Avslutning