IDRETTSGLEDE.jpg

Informasjonsmøte om Idrettstinget mai 2021

Velkommen til Viken idrettskrets' informasjonsmøte om Idrettstinget mai 2021 og sakene som skal opp på tinget. Tid for møtet er 10. mai kl. 17:00 – 20:00. Invitasjon er sendt til alle idrettsråd og særidretter i Viken.

Idrettsstyret vil foreslå for Idrettstinget at det avholdes et ekstraordinært Idrettsting kommende høst, i håp om at dette kan holdes som et fysisk møte. Sakene Idrettsstyret foreslår å utsette til det ekstraordinære Idrettstinget til høsten er:

Sak 16.1 Regler for opptak av særforbund

Sak 16.2 Opptak av Norges Innebandyforbund og Norges Hockeyforbund

Sak 16.3 Opptak av Norges E-sportforbund

Sak 18.11 Utgreiing om det skal søkjast om å arrangere special olympics world games vinter i Norge

Sak 18.15 Finansiering av idrettsråd

Sak 18.16 Idrettskretsene som egen budsjettpost på spillemiddelsøknaden

Øvrige saker vil bli behandlet på idrettstinget i mai. Du finner alle sakene her: Forslag til Idrettstinget 2021, merk at idrettsstyrets innstilling til saker til idrettstinget legges ut senest 28. april.

Viken idrettskrets inviterer til informasjonsmøte om sakene som skal opp på idrettstinget i mai. De som ønsker å komme med innspill til sakene kan melde dette inn til Kathinka Mohn eller Kent Simonsen.

Kommentarer og innspill kan man melde inn både i for- og etterkant av vårt informasjonsmøte.