Foto: Håkon Jørgensen
Foto: Håkon Jørgensen

Idrettsrådet som fikk nye vinger midt under pandemien og ildsjelene som fortsatt lever

Pandemien har vært tøff for idretten og frivilligheten over hele landet i 2020, men i Øvre Eiker idrettsråd har det skjedd mye gjennom den siste tiden. Vel, egentlig har det skjedd mye godt arbeid i samarbeid med medlemsklubber, politikere og kommuneadministrasjonen over mange år.

Pandemien har vært tøff for idretten og frivilligheten over hele landet i 2020, men i Øvre Eiker idrettsråd har det skjedd mye gjennom den siste tiden. Vel, egentlig har det skjedd mye godt arbeid i samarbeid med medlemsklubber, politikere og kommuneadministrasjonen over mange år.

Grunnmurer bygges stein på stein over tid av engasjerte ildsjeler sies det. Det er dette som har vært gjort av Øvre Eiker Idrettsråd gjennom mange år. Et solid stykke frivillig arbeid bygges på den indre motivasjonen og gleden det er å skape, bidra og bety noe for barn og unge i den kommunen man bor i.

Mens koronaen herjet i landet og store deler av idretten lå brakk, jobbet idrettsrådet fram nye gode planer for framtiden. Det sies at i vanskelig tider må man ruste seg for framtiden og gode krefter kommer sammen.  Det var nettopp denne innstillingen som spiret og grodde i rådet.  I november tok idrettsrådet kontakt med en av sine medlemsklubber Eiker Kvikk. Sommeren 2020 hadde de skapt en sommeraktivitet «alle snakket om» i kommunen vår. Kunne vi gjenta suksessen, videreutvikle tilbudet og skape noe mer og nytt sammen med fler denne sommeren?

Det er noe varmt og ekte dette med frivillige krefter som brenner sammen. Noen har holdt på lenge og andre nye kommer til. Ofte på tvers av alder, yrker og bakgrunn. Den varme indre motivasjonen og skapertrangen som bare vil ut. Mens minusgradene herjet i Øvre Eiker kommune og folk holdt seg innendørs foran peisen og samfunnet var i lock down, satte denne gruppen med mennesker sammen et sommerprosjekt og sendte i vei en søknad til Gjensidigestiftelsen. De søkte om midler til å gjennomføre en ny suksess bygget opp på en annen fra tidligere år. Fikk man tilliten en gang til mon tro?

Vinteren ville ikke slippe taket og mens noen rundet Netflix og andre begynte å strikke, jobbet Øvre Eiker idrettsråd videre med blant annet Vestfossen Idrettsforening, Bakke Idrettsforening og Eiker Kvikk. De så etter muligheter for å være sikre på at de kunne få utløp for den indre dype gleden det er når et barn får sin første idrettsopplevelse på en ny aktivitet man ikke har gjort før, eller tør ting man ikke har tørt før, de gode samtalene og latteren som sitter løst, deltakere som får sin første deltakerpremie rundt halsen og stolt tar den imot og øynene som skinner. Den gode energien blant de voksne som bidrar inn og alt det planlagte og uplanlagte som skjer underveis. Belønningen og godfølelsen som kommer da, det er som en bonusutbetaling for en ildsjel.

Preget av nyhetsbildet om endringer i arbeidsmarkedet ble idrettsrådet også sterkt motivert av ildsjelene som startet opp sommeren 2020 da de fortalte om sommerjobbene de hadde skapt gjennom prosjektet sitt. Tenk at vårt idrettsråd kunne bli arbeidsgiver til ungdom i kommunen vår -være den første arbeidsgiveren til mange barn og unge.  Man husker ofte sin første jobb hele livet og om man legger vekk all læringen og samfunnsnytten man har igjen, så husker man gleden og alle de gode minnene for alltid. Tenk at et idrettsråd i en liten kommune med 18 000 innbyggere og i samarbeid flere idrettsklubber fikk til dette? Vi tror at vi sammen med klubbene totalt sett kommer til å skape mer enn 35-40 sommerjobber til ungdom gjennom denne sommeren. Det er lov å bli stolt over dette. 

Ja, for det gjorde vi. Gjensidigestiftelsen sa ja til vår søknad og gav ny tillit og ville se hva vi klarte å få til med nye og gamle ildsjeler denne sommeren. Videre fikk idrettsrådet støtte fra Øvre Eiker kommune til gratis sommerskoleaktiviteter. Vi klarte det - etter lang tids tålmodighet og denne uslokkelige flammen, ser våren og sommeren lys ut for mange i Øvre Eiker kommune.

Mens barn og unge får gratis sommeraktiviteter over seks uker og mange ungdom får sommerjobb, får far og mor får en velfortjent pause. Idrettsforeningene som er med og arrangerer får tilbake motivasjonen og energien til å gjøre det det er gode på, nettopp det å arrangere gode aktiviteter og tilbud for barn og ungdom. FNs bærekraftsmål er det mange som snakker om. Det høres ofte så stort og vanskelig ut, men tar man det helt ned er det nettopp dette flere av disse målene handler om.  Bærekraftige byer og samfunn, god helse, god utdanning og samarbeid med andre for å nå målene. Viljen til å skape gode resultater mellom mennesker som vil noe, kaster seg med og skaper endringer og nye samarbeidsmodeller, det er da de magiske tingene kommer til liv.

Øvre Eiker idrettsråds nyvalgte leder, Hanne Lyngaas, som tok over våren 2021, vil framheve tidligere leder og ekte mangeårige ildsjel for idretten, Knut Olav Bakkene, som i våres takket av i idrettsrådet og gav henne stafettpinnen. Takk for at du gav meg og flere medlemmer i idrettsrådet vinger i høst og heiet oss fram med vår skapertrang,  slik at vi står her vi står i dag. Takk også til Marit Skretteberg som etter flere år idretten i Øvre Eiker og medlem i Øvre Eiker idrettsråd, fortsatt smiler og heier oss fram og aldri er lenger enn en telefon unna med en utømmelig kunnskap om idretten og idrettskretsens apparat og hjelpeinstans til Idrettsrådet.

I månedene framover skal Øvre Eiker idrettsråd sammen med flere av medlemmene sine skape gode sommerminner. En av ildsjelene i prosjektet har som ordtak: Vi gir gass og passer på å ha det gøy underveis, det er halve gleden både for oss og ungene. Det stemmer nok det han sier.

Følg oss gjerne på ferden videre.

Vennlig hilsen
Øvre Eiker idrettsråd

 


Nyvalgt leder i Øvre Eiker idrettsråd, Hanne Lyngaas.