Snip20210331_27.png

Idrettspolitisk kveld med e-sport som tema!

Sammen med Særforbundenes fellesorganisasjon og Studentidrettsforbundet arrangerte vi 23. mars en idrettspolitisk kveld med e-sport som tema.

I forbindelse med at Norges E-sportforbund (NESF) søker om å bli tatt opp som særforbund ved tinget, ser vi behovet for mer kunnskap om fenomenet blant dem som skal ta avgjørelsen. Vi inviterte derfor generalsekretærer, organisasjonssjefer , presidenter, styreledere og styremedlemmer til et kveldsseminar hvor E-sportforbundet fikk beskrive seg og bakgrunnen for sin søknad.

Kvelden bød på faglige innledninger, en kort sekvens med gruppesamtale og en avsluttende paneldebatt.

Viken idrettskrets var representert både i innledningen ved DBKs Ola Apenes som leder grasrotinitiativet Bredde-e-sportalliansen og i paneldebatten ved vårt eget styremedlem, Pål Thomassen.

Her kan du se hele kvelden i opptak!

Kvelden oppsummeres godt i denne ordskyen utformet av deltagernes egne tilbakemeldinger: